Incompany training nieuwe Wet inburgering

Kleine doelgroep, grote impact

Publicatiedatum: 1 februari 2023 I Leestijd: minuten

Interview met Libbe Riemersma, medewerker gebiedsteam bij gemeente Súdwest-Fryslân, over de incompany training nieuwe Wet inburgering. “Ik raad het iedereen aan! Natuurlijk waren we bekend met de grote lijnen, maar aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn we gewezen op de valkuilen en hebben we veel praktische tips en oplossingen aangereikt gekregen.”

Kleine doelgroep, grote impact

Gemeente Súdwest-Fryslân is een gemeente in de provincie Friesland en is qua oppervlakte de grootste gemeente van Nederland. De gemeente heeft voor het 1e half jaar 2023 een taakstelling van 130 statushouders, voor de 2e helft van 2023 wordt minimaal hetzelfde aantal verwacht. Libbe Riemersma, medewerker gebiedsteam bij gemeente Súdwest-Fryslân, heeft met zijn team recent de door Bender Academie georganiseerde incompany training nieuwe Wet inburgering gevolgd. Hoewel de wet zich richt op een relatief kleine doelgroep, heeft het (mede door de hoge mate van uitkeringsafhankelijkheid) een zeer grote impact op de gehele gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Behoefte aan een interactieve incompany training

Binnen de Participatiewet, houden zes gebiedsteammedewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân zich bezig met de inburgering van statushouders en werken regio overstijgend. De medewerkers waren bekend met de grote lijnen van de nieuwe Wet inburgering en hadden behoefte aan een interactieve incompany training, waarbij de basis kort uiteen werd gezet en ze door een verdieping leerden hoe ze onder andere bij uitzonderingsgevallen en complexe casuïstiek goed en efficiënt kunnen acteren.

Eén van die medewerkers is Libbe Riemersma. “Ik heb SPH gestudeerd en ben 20 jaar werkzaam geweest in het bankwezen. In de coronaperiode ben ik veel thuis gaan werken en miste het sociale contact met mensen. Ik wilde ook iets voor de mensen gaan betekenen en ben mij toen gaan oriënteren op wat bij mij zou passen. Ik wilde graag in het sociaal domein gaan werken en heb de Wmo opleiding gevolgd. Ik wilde vervolgens de Participatiewet opleiding volgen, aangezien ik de doelgroep kende en mijn moeder heel lang bij vluchtelingenwerk werkzaam is geweest. Op dat moment kwam ik de vacature medewerker inburgering bij gemeente Sudwest-Fryslan tegen, ik heb meteen gesolliciteerd en ben in november vorig jaar gestart!”

Basis-, verdiepings- en terugkomdag op maat samengesteld

“Tijdens deze twee trainingsdagen heb ik enorm veel nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan, waarbij de docent met veel praktijkvoorbeelden kwam, het juridische aspect heeft gedeeld en ons onder andere heeft gewezen op de valkuilen. Ik heb praktische tips en oplossingen aangereikt gekregen, zoals waar je wat op internet kunt vinden over het switchen van leerroutes binnen 1 ½ jaar.

Ook heb ik geleerd op een andere manier te kijken naar de Ondertussengroep (OTG). Mede doordat de overheid steken heeft laten vallen en regelgeving steeds veranderende, zijn veel statushouders nog niet aan het werk. Ook cultuur sensitieve dienstverlening is ter sprake gekomen. Hierdoor is mijn bewustzijn over deze doelgroep significant verbeterd en weet ik beter hoe ik gesprekken moet voeren met de soms complexe doelgroep. Na een paar maanden verzorgt Bender nog een terugkomdag voor een extra verdieping en ter finale borging. Tijdens deze dag kunnen wij onze eigen complexe casuïstiek met de docent behandelen. Ik kijk er nu al naar uit! Ik raad iedereen die met statushouders werkt deze training te volgen!”

Voor wie is de nieuwe Wet inburgering belangrijk

Zowel professionals op het gebied van inkomen als op het gebied van werk hebben ermee te maken. Maar bijvoorbeeld ook de uitkeringsadministratie, handhavers, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers Wmo en Jeugdwet en terugvordering moeten de Wet inburgering op onderdelen in de praktijk kunnen vormgeven. De 6 maanden durende zorgplicht, het persoonlijk plan inburgering en participatie, de samenwerking in de keten (DUO, COA, Vluchtelingenwerk, onderwijsinstellingen etc.), het inzetten en monitoren van leerroutes, het bieden van (maatschappelijke) ondersteuning en het inzetten van positieve en negatieve prikkels zijn een aantal belangrijke elementen van de wet. Veel zaken zijn of worden uitgewerkt in gemeentelijke beleid. Bender Academie biedt deze trainingen aan als open inschrijving en maatwerk/incompany traject.

Advies in maatwerk

Belangstelling in ons trainingsaanbod om een hele afdeling naar een hoger level te krijgen? Alle trainingen en cursussen uit ons aanbod passen we aan op jouw organisatiebehoefte. Natuurlijk kun je ook een volledig op maat gemaakt programma samenstellen uit verschillende onderwerpen. Mail of bel ons bij al je vragen over onze trainingen en workshops. Onze opleidingsadviseurs helpen je graag verder. Mail naar: academie@bendergroep.nl of bel: 030 – 767 0016.