Basiscursus Bestuursrecht (Awb) en rechtsbescherming in het sociaal domein

2 dagen Maatwerk
Basiscursus Bestuursrecht (Awb) en rechtsbescherming in het sociaal domein
2 dagen
Basiscursus Bestuursrecht (Awb) en rechtsbescherming in het sociaal domein Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Als professional binnen het sociaal domein is kennis over de rechtsbeschermende mogelijkheden van degenen die een beroep doen op onder meer de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning of de jeugdwet onontbeerlijk. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) speelt hierbij een centrale rol. De wet bevat algemene regels voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en instellingen. De Awb geeft de grondslagen voor het handelen van de gemeente en vormt daarmee de basis voor de rechtsbescherming. Deze tweedaagse basistraining bestuursrecht (Awb) en rechtsbescherming in het sociaal domein biedt je alle kennis die je nodig hebt.

Voor wie is deze cursus?

De training is bestemd voor alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein en inzicht willen krijgen in het bestuursrecht in het algemeen en de rechtsbescherming in het bijzonder.

Wat is het lesprogramma?

De training is opgedeeld in twee onderdelen.

**Bestuursrechtelijk handelen**

Bij dit onderdeel komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • achtergronden Awb;
 • legaliteit, specialiteit, attributie,
 • delegatie en mandaat;
 • centrale begrippen: besluit, beschikking;
 • algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • bezwaaren beroepsmogelijkheden en
 • weigeringsgronden;
 • voorlopige voorziening;
 • toetsing ex nunc / ex tunc
**Bezwaarprocedure**

Bij dit onderdeel komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • doelstellingen van de bezwaarschriftprocedure;
 • bezwaarschriftprocedure versus de klantenprocedure en mediation;
 • eisen voor de ontvankelijkheid van een bezwaar;
 • termijnbepaling;
 • vormvereisten waaraan een bezwaarschrift moet voldoen;
 • informerele benaderingen: mediation en het overslaan van bezwaar;
 • input van de uitvoerende professional;
 • het recht om te worden gehoord;
 • vergoeding van de kosten;
 • het besluit op bezwaar;
 • herziening primaire besluit;
 • beroepsmogelijkheden.
Wat is het resultaat?

Aan het eind van deze training beschik je over de kennis rondom het bestuursrecht waarover je als startend professional in het sociaal domein dient te beschikken.