Cultuursensitief werken

1 dag Maatwerk
Cultuursensitief werken
1 dag
Cultuursensitief werken Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Het sociaal domein is momenteel volop in ontwikkeling. Er zijn veel wetswijzigingen en ontwikkelingen. Daarbij is er in de praktijk sprake van toenemende (meervoudige) problematiek. Het hoofddoel is een inclusieve samenleving en een inclusieve arbeidsmarkt. Inwoners hebben behoefte aan een duidelijke communicatie, maar ook zeker aan begrip. Alle doelgroepen binnen het sociaal domein vragen van de professionals om zich bewust en cultuursensitief op te stellen en opnieuw te positioneren. Wat betekent cultuursensitief werken? Waar kan je als professional rekening mee houden? Wat vraagt een steeds veranderende (werk) omgeving van mij als professional? Met deze vragen gaan we aan de slag in deze training.

Voor wie is deze cursus?

De training is bestemd voor alle professionals die werken binnen het sociaal domein of bij samenwerkingspartners en betrokken instanties.

Wat is het lesprogramma?

Tijdens deze cursus gaan we onder meer in op:

 • het herkennen van culturele gedragingen;
 • vooroordelen;
 • eigen normen en waarden;
 • wat cultuursensitief werken is;
 • do's en dont's;
 • verdiepen in verschillende culturele achtergronden;
 • hoe interculturele communicatie werkt;
 • cultuursensitief werken in relatie tot je werk;
 • casuïstiek en actuele praktijk inbreng.
Wat is het resultaat?

Na het volgen van deze training ben je je:

 • bewust van de verschillende culturen in Nederland;
 • bewust van culturele gedragingen en de impact op het werk;
 • bewust van interculturele communicatie;
 • bewust van eigen visie op cultuur sensitief werken;
 • bewust van het feit dat het een andere aanpak vraagt en hierop kunnen anticiperen.