E-learning Psychiatrische problemen - basismodule

01-01-0001 1 dagdeel
E-learning Psychiatrische problemen - basismodule
01-01-0001 1 dagdeel
E-learning Psychiatrische problemen - basismodule

Uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan kennis over de psychiatrie en de inwoners met een psychiatrische probleem. De doelgroep psychiatrie is binnen het sociaal domein, domeinbreed én domeinoverstijgend aanwezig. Dat wil zeggen dat deze inwoners (of hun naasten) mogelijk een melding doen op het gebied van schuldhulpverlening, maar ook bekend zijn bij de Wmo vanuit een ondersteuningsvraag of bij de Participatie-wet vanwege een uitkering. Mogelijk is er een vervolg vanuit de Jeugdwet naar Wmo, vanwege de leeftijd van 18- naar 18+.

In deze e-module wordt de nieuwe GGZ en de DSM-5 als diagnostisch werkinstrument behandeld. Je maakt kennis met een vragende manier om in te schatten wat de kern van het probleem is. Er is sprake van een eigen krachtbenadering.

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de e-learning Psychiatrische problemen basismodule.

Voor wie is deze cursus?

Je bent betrokken bij de grote groep inwoners, die een melding of vraag hebben voor het sociaal domein. Dit kan zijn vanuit een wijkteam of als consulent vanuit Wmo/Jeugd/ Participatiewet of Schuldhulpverlening

Je bent werkzaam als vrijwilliger of werkt als professional in een voorliggende voorziening en je hebt te maken met inwoners met een psychiatrisch probleem. Je hebt een preventieve functie en het contact is belangrijk om observerend, signalerend en ondersteunend te werken.

Wat is het lesprogramma?

In de e-module worden verschillende syndromen uit de DSM-5 besproken. Een syndroom wordt gestart met een casus en wordt vervolgens benaderd vanuit 4 hoofdvragen:

1. Wat is er met je gebeurd?

2. Wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid?

3. Waar wil je naartoe?

4. Wat heb je nodig?

Je maakt nader kennis met: Niels, Joyce, Fons, Matthijs, Jasper, Daphne, Sanne, Pamela, Priscilla en Rafaëla. Ook gaan we dieper in op de behandelingen, medicatie en het doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.

De syndromen die aan bod komen uit de nieuwe DSM-5 zijn:

  • Psychose spectrumsyndroom
  • Depressief syndroom
  • Angstsyndroom
  • Persoonlijkheidssyndroom
  • Verslavingssyndroom
  • Impulscontrole/gedragsprobleem syndroom
  • Ontwikkelingssyndroom
  • Obsessief-Compulsief syndroom
  • Trauma en stressgerelateerd syndroom
  • Somatisch symptoom syndroom
Wat is het resultaat?

Je ontvangt een uitgebreide basiskennis als het gaat over psychiatrische problemen. Met deze basiskennis weet je beter de kern van het probleem vast te stellen en welke kenmerken bij de verschillende syndromen horen. Dat maakt dat je met meer zelfvertrouwen het gesprek voert met een inwoner met psychiatrische problemen. Je hebt kennis over de juiste basis-benadering en weet meer duidelijkheid te krijgen over de ondersteuningsvragen, eigen kracht met mogelijk eigen regie. Je hebt meer zicht op behandel-mogelijkheden, medicatiegebruik en de mogelijkheden voor doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp in de verschillende psychiatrische syndromen.