Geaccrediteerd

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (workshop)

1 dagdeel Maatwerk
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (workshop)
1 dagdeel
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (workshop) Deze training is op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Vanaf augustus 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Doel van deze wet is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, gezondheidszorg. Onderwijs, kinderopvang en justitie zijn verplicht om deze meldcode te volgen. Maar hoe implementeer je de meldcode in je organisatie en wat betekenen de stappen die je moet zetten nu eigenlijk voor jou als professional?

In deze workshop leer je de juiste stappen te zetten, de signalen te objectiveren en worden de belemmeringen die je kunt ervaren besproken zodat jij als professional toegerust bent om de stappen van de meldcode te volgen.

Voor wie is deze cursus?

Je bent werkzaam in het sociaal domein (als consulent op één van de deeldomeinen of als generalist in bijvoorbeeld een wijkteam).

Wat is het lesprogramma?

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • De stappen van de meldcode;
  • Acute en structurele onveiligheid;
  • Het objectiveren van signalen;
  • Belemmeringen.
Wat is het resultaat?

Na de workshop:

  • heb je kennis van de achtergronden van de meldcode;
  • ken je het stappenplan en weet je hoe je dit moet toepassen in de praktijk;
  • weet je wie welke rol en verantwoordelijkheden heeft in het proces (bijv. Veilig Thuis).
Geaccrediteerd
logo-skj