Geaccrediteerd

Samenwerking en afbakening wetgeving

1 dag Maatwerk
Samenwerking en afbakening wetgeving
1 dag
Samenwerking en afbakening wetgeving Deze training is op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Of je nu als consulent binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning, Participatiewet of Jeugdwet actief bent of vanuit een wijkteam werkt, de samenhang én de afbakening tussen deze wetgevingen vraagt kennis en overleg met elkaar. Het samen optrekken in de uitvoering van deze wetten is belangrijk in het ondersteunen van de burger.

Daarnaast gaat het om aanpalende wetgeving, zoals de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet. In de praktijk roept dat nogal eens vragen op. Kan een burger bijvoorbeeld bij de Participatiewet terecht, voor financiële ondersteuning bij de aanschaf voor een algemeen gebruikelijke fiets met hulpmotor? Valt iemand die gedeeltelijk is afgekeurd voor dagbesteding onder de participatiewet of de Wmo? Welke wet is van toepassing bij een jeugdige met meervoudige problematiek? Om deze vragen te kunnen begrijpen én beantwoorden heb je kennis nodig van de verschillende wetgeving, maar moet je ook kunnen afstemmen met elkaar over diverse praktijksituaties.

Voor wie is deze cursus?

Heb jij kennis nodig van wetgeving, dan is deze training voor jou winstgevend voor het werken in de praktijk!

Je werkt in de wijk en/of je bent werkzaam in de toegang. Je wilt als consulent breed geschoold zijn in wetgeving en niet enkel vanuit jouw specialistisch domein (Wmo/ Jeugd/Participatiewet).

Wat is het lesprogramma?

Voorafgaand aan de training volg je diverse online modules over wetgeving. Je kunt zelf kiezen welke modules je volgt. Werk jij al in de Wmo, dan kan je deze module bijvoorbeeld overslaan. De e-learning volg je in je eigen tijd.

In de klassikale training wordt de vertaling gemaakt naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Eigen inbreng behoort tot de mogelijkheden, maar dan is wel vooraf afstemming nodig.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de verschillende wetgeving binnen het sociaal domein en de hervorming langdurige zorg;
  • de grijze gebieden binnen deze wetgeving;
  • de hulpbronnen als het gaat over wetgeving;
  • toepassen van praktijksituaties als het gaat over wetgeving;
  • waar zit de samenwerking met elkaar vanuit wetgeving binnen het sociaal domein?
Wat is het resultaat?

Aan het eind van de training:

  • ken je de basis over wetgeving binnen het sociaal domein: Wmo, Jeugdwet en Participatiewet;
  • ken je de basis over aanpalende wetgeving zoals de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet;
  • weet je op casusniveau bovenstaande kennis toe te passen;
  • weet je hoe je samen op kunt trekken als uitvoerders van wetgeving binnen het sociaal domein.
Geaccrediteerd
logo-skj