Bender voor het verhaal van opleidingsadviseur Jeugd Maaike

29 mei 2024 Leestijd: minuten
Bender maakt zich graag sterk voor de toekomstige generatie. Dat doen we door professionals in te zetten op de opdrachten waar ze verschil kunnen maken. We spreken dan over onze professionals in de Jeugdzorg. Zij dragen zorg voor gezinnen die even een steuntje in de rug nodig hebben of langdurige begeleiding nodig hebben.

Om hen de handvatten te geven die ze nodig hebben in het werkveld, staat Maaike Fokken klaar. Opleidingsadviseur Jeugd bij de Bender Academie en verantwoordelijk voor alle ins en outs omtrent het jeugddomein bij Bender.

Maaike, we geven het woord graag aan jou!

“Dankjewel! Mijn specialisme is het wettelijk kader en de Beroepscode. Ook houd ik me bezig met nieuwe ontwikkelingen die voorkomen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Denk dan aan domein overstijgend werken of het implementeren van nieuwe methodieken, zoals de ‘Verklarende Analyse’.

Ruim 25 jaar ervaring heb ik opgebouwd bij o.a. de Raad van Kinderbescherming (straf en civiele afdeling), in de VS met veroordeelde jongeren voor zedenmisdrijven, Jeugdreclassering en gezinsvoogdij. Voordat ik fulltime opleider werd heb ik nog 4 jaar gewerkt bij gemeenten. Vanuit mijn brede ervaring kan ik een goede vertaalslag maken naar de praktijk.

Ook de transitie in 2015 heb ik meegemaakt. Gemeenten hebben een enorme inspanning geleverd om de Jeugdwet te kunnen implementeren. Dat alles niet meteen soepel verliep, is natuurlijk niet zo gek. Gemeenten hadden geen ervaring in de jeugdzorg en nog niet altijd de juiste professionals in dienst, er ontstond een nieuwe functie. Verder moesten bestaande trajecten doorlopen en kwamen de nieuwe aanvragen binnen. En dat alles vanuit een bezuinigingsopgave. Ze zijn gestart met een achterstand. Na 9 jaar zien we dat gemeenten langzamerhand meer regie hebben op de Jeugdwet. Ze hebben beleidsvrijheid wat ervoor zorgt dat lokaal maatwerk ook écht mogelijk is. Dat is een mooie en positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we dat mede door de marktwerking wachtlijsten zijn en dat de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen moeilijk aan goede hulp kunnen komen.

Verder moeten de uitvoeringsorganisaties die op provinciaal of breder niveau opereren nog per gemeente specifieke afspraken maken. Denk dan aan afspraken over financiering, preventie en samenwerking. Deze zorgen voor administratieve druk en dat maakt het systeem log.

Als jeugdconsulent moet je binnen het speelveld van alle ontwikkelingen en belangen opereren en zorgen dat de hulp toegankelijk wordt en blijft voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Dat vraagt heel wat qua opleiding en training. Bij Bender draag ik er zorg voor dat de juiste opleidingsprogramma’s naar behoefte en actualiteiten worden ontwikkeld.”

Er is veel veranderd in de afgelopen jaren voor de uitvoering van de Jeugdwet, wat ook weer invloed heeft op de komende jaren. Nieuwsgierig naar Maaike’s visie over jurisprudentie, de regiefunctie en integraal werken? Lees verder in deel 2.