Drie trainingstrajecten Participatiewet met impact

13 februari 2024 Leestijd: minuten
Bender maakt graag impact en dat doen we samen met Dragana, onze specialist Participatiewet en opleidingsadviseur.
Zij benoemt drie verschillende trainingstrajecten waar ze met succes bij betrokken is geweest.

Drie gemeentes waar een trainingstraject van Bender impact heeft gemaakt


De balans tussen recht- en doelmatigheid in gemeente Heerlen
De gemeente Heerlen wilde echt investeren in haar medewerkers. Het team bestond uit ervaren medewerkers, maar ook veel nieuwe medewerkers. De nieuwe medewerkers moesten nog veel leren, de ervaren medewerkers moesten nog flexibeler worden in hun werk- en denkwijze om de actuele uitdagingen het hoofd te bieden. Ze waren zich bewust dat enkel het bieden van (wet)kennis dan niet voldoende is. Niet in een wereld met hoge werkdruk en waarin veel inwoners de overheid anders zijn gaan beoordelen. Dus naast een verdieping op wet- en regelgeving, hebben we getraind op vaardigheden rond gespreksvoering en op teambuilding. Een mooi zichtbaar resultaat was een gegroeide bewustwording van de eigen functie en meer zelfvertrouwen bij de invulling ervan. Men kreeg een helder beeld van de rol, taak en positie bij en in de gemeente en binnen het eigen team. De communicatie binnen het team en richting de inwoners werd versterkt. Daarnaast werd er een enorme sprong gemaakt in kennis in wet- en regelgeving. Dan zijn ook meteen de kaders duidelijk van wat je wel en niet mag. Oftewel wat zijn de wettelijke grenzen aan flexibiliteit, menselijke maat en omgekeerde toets. Zo kwamen recht- en doelmatigheid in balans.

Intervisie als permanent ontwikkelingstrument binnen gemeente Amersfoort
Het is zo belangrijk dat een team op een lijn zit en dat de teamleden gemotiveerd blijven. Bender zet hiervoor intervisie al tientallen jaren structureel in voor de eigen professionals. Intervisie is een combinatie van professionele én persoonlijke ontwikkeling. Zelfreflectie als professional staat hierbij centraal. Hierdoor kan de professional zich door middel van flexibiliteit en creativiteit herpositioneren als bijvoorbeeld doelgroepen ingewikkelder worden of problematiek complexer. Dat maakt dit instrument zo krachtig.

In gemeente Amersfoort hadden ze al scherp wat ze wilden bereiken. Samen hebben we er vervolgens voor gekozen om vijf medewerkers van de gemeente op te leiden tot intervisiebegeleider. Een heel mooi traject van een jaar met een organisatie die heel goed begrijpt wat de praktijk van haar mensen verwacht. Een gemeente waar de organisatie en de medewerkers op één lijn zitten. Vanuit een brede startbijeenkomst met alle medewerkers van het betreffende team werd het instrument intervisie geïntroduceerd en werden de collega’s gepresenteerd die zouden worden opgeleid tot intervisiebegeleider. Na de opleiding heeft de Bender Academie de intervisiebegeleider gecoacht bij de eerste intervisiebijeenkomsten. Nu is gemeente Amersfoort in staat intervisie in de eigen organisatie in te bedden.

Integraal werken in een dynamische gemeente in de kop van Noord Holland
Het sociaal domein is groter dan de Participatiewet. Integraal werken is een van de fundamentele uitgangspunten binnen dit domein. Hoe mooi is het dan als je met je collega opleidingsadviseur Wmo, jeugd en schuldhulpverlening van Bender een opleidingstraject integraal werken doet. De uitdaging in deze gemeente is om de medewerkers van Integrale Toegang niet te overladen met kennis, maar die kennis te geven om hun werk goed te doen. Kennis over de doelgroepen en voorzieningen. Maar vooral kennis over de onderlinge samenhang en dwarsverbanden tussen de verschillende werkvelden. Hierdoor kom je het snelst tot een passende route voor een inwoner met een ondersteuningsverzoek: van zelf oplossen door de inwoner tot doorverwijzen naar het juiste loket. De sleutel tot succes is onderling communiceren. Je kan niet alles weten of onthouden, niet alles vind je even interessant. Maar samen kom je heel ver.

Lees hier meer over Dragana en haar visie op de Participatiewet.