Incompany Beschermd wonen

1 mei 2023 Leestijd: minuten
Interview met Miranda van Elden, regisseur Sociaal Wijkteam bij Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (De SMD) Zaanstad over de incompany training Beschermd Wonen.

Een enorme verdiepingsslag bewerktstelligd

“Ik raad het iedereen aan die als generalist in een sociaal wijkteam of als Wmo consulent werkzaam is! De basis was bekend, maar we misten een verdieping. Tijdens de training hebben we een verdiepingsslag bewerkstelligd, die naadloos aansluit op onze praktijk!”

Gemêleerde groep, veel bereikt


De SMD is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Zij ondersteunen inwoners in Zaanstad op thema’s zoals; zorgvragen, mantelzorg, werk en vrijwilligerswerk, relaties, scheiding en huiselijk geweld, geldzorgen, opgroeien en opvoeden, jongeren en wonen. Inwoners kunnen met hun vragen terecht bij de Sociale Wijkteams Nieuw West/Westerkoog/Rooswijk, Oud Koog, Oud Zaandijk en Assendelft/Westzaan.

Miranda van Elden, regisseur Sociaal Wijkteam bij De SMD, heeft met haar collega’s van de overige wijkteams recent de door Bender Academie georganiseerde incompany training beschermd wonen gevolgd. Ondanks het feit dat het team bestaat uit zowel young professionals als senior professionals, wist trainer Daan Verkade op diverse niveaus met de deelnemers te schakelen, hen te inspireren en de leerdoelen van iedereen te laten halen.

Behoefte aan een verdiepende incompany training


Binnen de sociale wijkteams van de SMD in Zaanstad zijn in totaal circa 35 medewerkers werkzaam. De wijkteammedewerkers zijn voornamelijk generalisten, maar er vindt een kanteling plaats naar specialisten. De medewerkers waren bekend met de basis, maar 12 medewerkers hadden behoefte aan een verdiepingsslag op het gebied van beschermd wonen.

Eén van de medewerkers is Miranda van Elden. “Ik heb SPH en MWD gestudeerd en heb 12,5 jaar diverse functies vervuld als Z-verpleegkundige, zorg- en dienstbemiddelaar, maatschappelijk werker op alle levensgebieden, informatie- en adviesconsulent en leidinggevende jeugd- en volwassenteams en gehandicaptenzorg. Na deze periode is de zorg erg veranderd en besloot ik richting de uitvoering te gaan en ben ik in 2019 gestart bij De SMD als regisseur Sociaal Wijkteam. Hier houd ik mij met name bezig als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, partner geweld en ouderen mishandeling. Met betrekking tot beschermd wonen hebben we te maken met complexe casuïstiek, voor mij geldt hoe ingewikkelder de casus is, des te uitdagender vind ik het.”

Een training op maat samengesteld


“De theorie en praktijk van beschermd wonen is complex. Ik heb met veel partijen en diverse gemeenten te maken. Een deel van ons team had behoefte aan een verdiepingsslag. We hebben een uitgebreid adviesgesprek gehad met de opleidingsadviseur/trainer Daan Verkade en ons contactpersoon bij Bender, Esther Lute. We hebben onze werkwijze, opgaven, dillema’s en leervragen uitgebreid besproken. Bender heeft vervolgens een maatwerkprogramma voor ons gemaakt.

In verband met het verschil in kennis en ervaring binnen ons team, hebben we de mogelijkheid gekregen vooraf aan de klassikale training een E-learning te volgen over beschermd wonen en psychiatrische problemen. Hierdoor konden we tijdens de training snel de ‘diepte’ in. We hebben meer inzicht gekregen in de Zvw en Wlz, wanneer is het beschermd thuis of beschermd verblijf, wanneer indiceer je wat? We hebben meer kennis opgedaan over het abonnementstarief, het woonplaatsbeginsel, het belang van de geschillencommissie van de VNG, hoe om te gaan met safehouses, crisissituaties en complexe doelgroepen. We hebben handvatten verkregen over de inkomens afhankelijke bijdrage én onze eigen casuïstiek is behandeld!

De trainer was zeer toegankelijk, had veel kennis van de materie vanuit zijn eigen praktijkervaring, wist goed in te spelen op het ervaringsverschil, zorgde voor veel interactie en was goed op de hoogte van actuele zaken. Zelf had ik een mentorschap casus waar ik mee vastliep. Ik heb hier na de training nog een goed advies op mogen ontvangen van hem!”

Voor wie ís de training Beschermd Wonen belangrijk?


Zowel Wmo consulenten als wijkteammedewerkers hebben ermee te maken. Een deel van de mensen met een psychiatrische aandoening hebben een beschermde woonvorm nodig. Het betreft een kwetsbare doelgroep met de vraag of zij in staat zijn tot (ambulant) zelfstandig wonen. Op basis van welke afwegingen onderbouw je deze maatwerkvoorziening en wanneer zijn de mogelijkheden van ambulant wonen wel maatwerk?

Het is de taak voor Wmo consulenten en wijkteammedewerkers om te inventariseren, adviseren en/of vast te stellen of iemand beschermd wonen nodig heeft. Zij behoren de beoordelingscriteria voor toegang tot beschermd wonen in hun (centrum)gemeente te kennen en voeren het beleid (binnenkort) uit. De Bender Academie biedt deze training aan als open inschrijving en (een op maat) incompany traject.

Advies in maatwerk


Belangstelling in ons trainingsaanbod om een hele afdeling naar een hoger niveau te krijgen? Alle trainingen en cursussen uit ons aanbod passen we aan op jouw organisatiebehoefte. Natuurlijk kun je ook een volledig op maat gemaakt programma samenstellen uit verschillende onderwerpen. Onze opleidingsadviseurs helpen je graag verder.