Overtref jezelf binnen ruimtelijke ordening

Van aanstormend talent tot ervaren professional

Bender om de fysieke omgeving te ontwikkelen

Wil jij met Bender werken aan beheer en ontwikkeling van de fysieke omgeving in een gemeente? Dan ga je aan de slag bij het onderdeel Ruimtelijke Ordening. Hier gaat het om het opstellen en uitvoeren van plannen en regelgeving met betrekking tot het gebruik van grond, bebouwing en infrastructuur. Dit kan op juniorniveau (als young professional of trainee) maar ook als senior.
Van bestemming tot vergunning

Wat dit concreet betekent? Bij het opstellen en beheren van het bestemmingsplan draait het om de bestemmingen voor gronden en gebouwen in een gemeente, zoals wonen, bedrijven, natuur of recreatie. Het verlenen van vergunningen vanuit Ruimtelijke Ordening gaat om vergunningsaanvragen voor het bouwen, verbouwen of slopen van gebouwen. Het kan ook gaan om het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen, het daarvoor wijzigen van bestemmingen of het aanleggen van infrastructuur.

Van toezicht tot advies
Voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving controleert de afdeling Ruimtelijke Ordening of activiteiten binnen de gemeente voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het is ook deze afdeling die het gemeentebestuur adviseert over ruimtelijke ontwikkelingen en beleidskeuzes daarin. En die contacten hierover onderhoudt met burgers, bedrijven en andere belanghebbenden.
Voor leefbaarheid en duurzaamheid
Alles om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de gemeente te waarborgen en de ontwikkeling van de gemeente op een duurzame en verantwoorde manier te stimuleren.

Eerste gevoel

Kijkje in het leven

Kiezen voor Bender is kiezen voor het publiek domein en jezelf. Voor afwisseling en onze Bender Belofte van Aandacht en Groei. En voor een gevoel. Check daarom vooral deze video voor een eerste gevoel, een kijkje in het leven van Moniek, beleidsadviseur ruimtelijke ordening.

Starter in het ruimtelijk domein

Traineeship ruimtelijke ordening

Jij zet als adviseur jouw kennis in bij gemeentes, provincies en regionale samenwerkingsverbanden. In de opdrachten die je uitvoert zit veel variatie.

Een voorbeeld:

Je geeft advies over de herbestemming van een drietal leegstaande kerken of gaat aan de slag met omgevingsvergunningen, waarbij je aanvragen controleert en toetst aan de geldende bestemmingsplannen, het bouwbesluit en de overige wet- en regelgeving (bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag voor de verbouwing van een monumentaal pand). Een ander project zou kunnen zijn een herontwikkelingsproject waarbij een oude fabriek wordt omgebouwd tot een appartementencomplex.

Ontdek de kracht van aandacht

De Bender Belofte werkt

Bender ondersteunt professionals en opdrachtgevers en brengt hen verder. Dat doen we met uitdagende opdrachten en projecten, opleidingen en traineeships. En met een hoofdrol voor de Bender Belofte van Aandacht en Groei. De belofte die je helpt jezelf te overtreffen!
Contactgegevens
Wat wil je nog meer weten?

Bender om al je vragen te beantwoorden


Wil je meer weten over wat Bender voor jou kan betekenen? En jij voor Bender? Of heb je andere vragen? Bel, mail of chat met ons, we horen graag van je.