Overtref jezelf binnen wonen en volkshuisvesting

Van aanstormend talent tot ervaren professional

Bender voor een beter huisvestingsbeleid

Wil jij met Bender beleid op het gebied van wonen en volkshuisvesting helpen ontwikkelen, uitvoeren en handhaven? Dan is de afdeling Wonen & Volkshuisvesting het onderdeel binnen de lokale overheid waar jij moet zijn. Hier wordt werk gemaakt van passende en betaalbare huisvesting voor alle inwoners van de gemeente. Je kunt aan de slag op juniorniveau (als young professional of trainee) maar ook als senior.
Van advies en beleid tot toezicht
Waar houdt de afdeling Wonen & Volkshuisvesting zich concreet mee bezig? Bijvoorbeeld met het adviseren van het gemeentebestuur over beleid en strategieën voor woningbouw, volkshuisvesting en huisvesting voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een beperking. Daarnaast is de afdeling er samen met woningbouwcorporaties verantwoordelijk voor dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Ook ontwikkelt zij beleid op het gebied van woningbouwprojecten en -programma's.
Van stimuleren tot evalueren
De afdeling Wonen & Volkshuisvesting werkt samen met andere afdelingen binnen een gemeente om beleid zo goed mogelijk te laten aansluiten op de praktijk. Maar ook met woningcorporaties en andere partijen in deze markt voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huisvesting. Ook wordt de voortgang van duurzaamheidsdoelstellingen gemonitord en het effect van genomen maatregelen geëvalueerd.
Kennisdeling in de praktijk
Kennisdeling in de praktijk

"Bij Bender staat kennisoverdracht centraal. Er is veel aandacht voor actuele ontwikkelingen en het opleiden van junioren. Dat laatste vind ik erg leuk om te doen."

Jaap - professional ruimtelijk domein

Starter in het ruimtelijk domein

Traineeship wonen & volkhuisvesting

Als adviseur wonen draag jij bij aan vernieuwend woonbeleid. In deze rol kom je veelal te werken op de afdeling Wonen en werk je nauw samen met verschillende stakeholders. Denk hierbij aan de provincie, burgers, ondernemers, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Je gaat in het veld aan de slag met thema’s als betaalbaarheid en beschikbaarheid, prestatieafspraken, huisvesting van bijzondere doelgroepen en duurzaamheid. Iedere opdracht is weer anders. Zo stel je de ene keer een woonzorgvisie op voor een gemeente en een andere keer werk je mee aan de huisvesting van vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten.

Ontdek de kracht van aandacht

De Bender Belofte werkt

Bender ondersteunt professionals en opdrachtgevers en brengt hen verder. Dat doen we met uitdagende opdrachten en projecten, opleidingen en traineeships. En met een hoofdrol voor de Bender Belofte van Aandacht en Groei. De belofte die je helpt jezelf te overtreffen!
Jedidjah  't Hart
Wat wil je nog meer weten?

Bender om al je vragen te beantwoorden

Wil je meer weten over wat Bender voor jou kan betekenen? En jij voor Bender? Of heb je andere vragen? Bel, mail of chat met ons. We horen graag van je.

Jedidjah 't Hart Recruiter Ruimtelijk Domein