Geaccrediteerd

Afbakening en samenwerking Jeugdwet/passend onderwijs

1 dag
Afbakening en samenwerking Jeugdwet/passend onderwijs
1 dag
Afbakening en samenwerking Jeugdwet/passend onderwijs

In je dagelijkse werk krijg je vast regelmatig te maken met kinderen die zorg en/of begeleiding nodig hebben in het onderwijs. Het gaat dan om kinderen die om uiteenlopende redenen niet mee kunnen komen met het onderwijsprogramma binnen hun school. Vragen die je dan tegenkomt zijn bijvoorbeeld: Wanneer moet er zorg/ begeleiding vanuit de jeugdwet worden ingezet en wanneer is de wet op passend onderwijs aan zet? Wie is waarvoor (financieel) verantwoordelijk en hoe kunnen we hier op een goede manier in samenwerken? En hoe zit dat nu met de zorgplicht van beide wetten?

In deze training nemen we je mee in de afbakening tussen de Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs, de zorgplicht die in beide wetten naar voren komt en het grijze gebied. Dit doen wij door de theorie te verbinden met actuele casuïstiek waarbij we een koppeling maken met recente jurisprudentie. Uiteraard is er ook ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek.

Voor wie is deze cursus?

De training is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein en (zorg) professionals die werkzaam zijn in het onderwijs.

Wat is het lesprogramma?

De training is als volgt opgebouwd:

 • Achtergrond, ontwikkeling en doelstelling wet op passend onderwijs en jeugdwet;
 • De zorgplicht van beide wetten;
 • De verschillende routes naar de inzet van zorg vanuit de jeugdwet en de begeleiding vanuit de wet passend onderwijs;
 • Afbakening tussen beide wetten;
 • Aan de slag met casuïstiek;
 • Recente jurisprudentie;
 • Samenwerking.
Wat is het resultaat?

Na het volgen van de training heb je:

 • Kennis over de zorgplicht van beide wetten en kun je deze toepassen in de praktijk;
 • Heb je zicht op waar beide wetten elkaar raken en hoe je de samenwerking kunt vormgeven;
 • Kun je het gesprek met elkaar aangaan over de verantwoordelijk van de financiering van zorg;
 • Ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in het veld en recente jurisprudentie over de afbakening tussen beide wetten.