Geaccrediteerd

Complexe echtscheidingen- en omgangsproblematiek

2 dagen Maatwerk
Complexe echtscheidingen- en omgangsproblematiek
2 dagen
Complexe echtscheidingen- en omgangsproblematiek Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Per jaar maken in Nederland zon zeventigduizend kinderen de (echt) scheiding van hun ouders mee. Uit onderzoek blijkt dat deze jeugdigen ongeveer tweemaal zo vaak problemen ervaren als jeugdigen uit intacte gezinnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotionele -, sociale -, of gedragsproblemen en lagere schoolprestaties. Met ongeveer 2/3 van de kinderen die een scheiding meemaken gaat het na verloop van tijd weer redelijk tot goed. 1/3 van de jeugdigen ervaart de genoemde gevolgen in ernstige mate. Vaak omdat de kinderen blootgesteld worden aan langdurige en heftige conflicten tussen ouders. Wat met deze conflicten samengaat is dat het contact met één van de ouders onder druk kom te staan. Hierdoor komen de kinderen in een loyaliteitsconflict. Dit kan tot gevolg hebben dat het contact met één van de ouders volledig wordt verbroken. Dit gaat ten koste van een veilige ontwikkeling van deze kinderen.

Jeugd- & gezinsprofessionals in het maatschappelijk veld (buurthuizen, scholen, kinderopvang) en in het sociaal domein krijgen veel zorgvragen rondom deze complexe echtscheidings- en omgangsproblematiek. Uit onderzoek blijkt dat deze zorgvragen groeien en dat gemeenten worstelen om hier e¬ ectieve hulp op in te zetten. Hierdoor zijn de kosten hoog en wordt het uiteindelijke resultaat, namelijk een veilige en stabiele opvoedomgeving voor het kind, onvoldoende behaald. Het is daarom van belang dat de professionals voldoende toegerust zijn met specialistische

kennis en vaardigheden rondom deze problematiek zodat er tijdig gesignaleerd kan worden en de juiste hulp op de juiste manier kan worden ingezet.

In deze 2-daagse cursus gaan we in op het signaleren van problemen rondom complexe echtscheidings- en omgangsproblematiek en leer je hoe jij als jeugd- & gezinsprofessional hier e¬ffectief mee om kan gaan. Daarnaast wordt er specifiek aandacht besteed aan ouderverstoting, de rol van de hulpverlening hierin en de juridische consequenties die dit kan dit hebben voor de verstotende ouder.

Voor wie is deze cursus?

 • Je bent werkzaam als jeugd/ gezinsprofessional in het sociaal domein;
 • Je bent werkzaam in het preventieve veld, de zogenaamde vindplaatsen;
Wat is het lesprogramma?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De belangrijkste problemen bij een (conflict) scheiding voor jeugdigen;
 • De verschillende aspecten die meespelen in een (conflict)scheiding voor de jeugdige en voor de ouders (juridisch, relationeel, ouderschap en veiligheid);
 • Probleemsignalering met behulp van de escalatieladder: de fase van het conflict;
 • De window of tolerance;
 • De invloed van persoonlijkheidsproblematiek bij ouders op het traject en de samenwerking;
 • Beschikbare en passende interventies die kunnen worden ingezet bij (conflict) scheidingen;
 • Contra indicaties;
 • Het betrekken van kinderen bij het traject;
 • Gespreksvoering met jeugdigen m.b.v. de 3-huizen methode (huis van de zorgen huis van de krachten/leuke dingen huis van de dromen);
 • Ouderverstoting;
 • Het omgaan met juridische procedures en klachten;
 • Actualiteiten rondom dit thema worden verwerkt in de presentatie.
Wat is het resultaat?

Je leert:

 • wat de gevolgen van een (conflict) scheiding kunnen zijn voor een jeugdige;
 • het centraal stellen van de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige;
 • problemen rond (conflict)scheidingen te herkennen en daar planmatig naar te handelen;
 • invulling te geven aan de samenwerking met ouders en het netwerk;
 • wat de signalen van ouderverstoting zijn en hoe je hierin kunt handelen;
 • welke juridische mogelijkheden er zijn m.b.t. omgang en ouderverstoting;
 • bewust te worden van jouw rol in de communicatie met scheidingsgezinnen;
 • de actualiteiten die er rondom dit thema spelen.