Geaccrediteerd

Expertprogramma Jeugd

6 dagen Maatwerk
Expertprogramma Jeugd
6 dagen
Expertprogramma Jeugd Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Ben je een ervaren jeugd- en gezinsprofessional en wil je je verder ontwikkelen binnen het jeugddomein Bender heeft een verdiepende training ontwikkelt waar je je kunt omscholen tot jeugdconsulent/wijkteammedewerker. Hierbij gebruik je je eigen expertise en ervaring als basis en bieden we je uitdaging en ontwikkeling met een aantal verdiepende modules. Met deze extra kennis ben je direct inzetbaar als jeugdconsulent/wijkteammedewerker binnen het sociaal domein.

Voor wie is deze cursus?

De opleiding is bestemd voor ervaren jeugd- en gezinsprofessionals met werkervaring bij bijvoorbeeld Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming of als uitvoerend hulpverlener bij een hulpverleningsorganisatie.

Wat is het lesprogramma?

_Module 1: de Jeugdwet en de afbakening met andere wetten (één dag)._

De Jeugdwet staat centraal in de beoordeling van het recht op jeugdhulp. In de praktijk is niet altijd helder waar de verantwoordelijkheid van deze wet start en ook weer ophoudt. Dit maakt de beoordeling van het recht op hulp soms ingewikkeld. Kennis over de jeugdhulpplicht van de gemeente en de afbakening met andere wetten en voorzieningen in het sociaal domein is onontbeerlijk om de functie van jeugdconsulent goed in te vullen. Naast de Jeugdwet besteden we aandacht aan de Wmo, Zvw, Wlz en Wet op het passend onderwijs.

_Module 2: het doen van goed onderzoek en het onderbouwen van je advies (één dag)._

Een belangrijke taak van de jeugdconsulent/wijkteammedewerker is het doen van onderzoek. Goed onderzoek is een voorwaarde om de hulpvraag van ouders en jeugdige te kunnen analyseren en te kunnen beoordelen welke hulp nodig is. We pakken in deze module als basis het stappenplan dat is ontwikkelt door de Centrale Raad van Beroep. Daarna gaan we over tot het afpellen van het recht op zorg vanuit de Jeugdwet en hoe je dit kunt onderbouwen in je advies/besluit.

_Module 3: Regievoeren onder druk (één dag)._

Als jeugdconsulent of wijkteammedewerker ben je vaak de spin in het web rondom de hulpverlening binnen het gezin. Er wordt van je verwacht dat je contact hebt met jeugdhulpaanbieders, ouders, jeugdige en andere samenwerkingsorganisaties zoals bijvoorbeeld Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. In deze module leer je je te positioneren en engageren binnen complexe casuïstiek, het herkennen van de verschillende belangen, het delen van verantwoordelijkheid en het vasthouden van je positie als regiehouder.

_Module 4: de verklarende analyse (twee dagen)._

Een verklarende analyse geeft een verdieping op je onderzoek. Deze methodiek gebruik je bij complexe problematiek en bij gezinnen die al jaren in de hulpverlening zitten, en waar de bestaande hulp niet lijkt aan te slaan. Een verklarende analyse geeft inzicht in de samenhang van de problemen, het ontstaan ervan en legt verbanden tussen deze factoren. Het doel van de verklarende analyse is om samen met het gezin een goed en volledig beeld te krijgen van de beschermende factoren en de factoren die de problemen in stand houden zodat er effectieve hulp kan worden ingezet voor het doorbreken van de negatieve spiraal.

_Module 5: het werken in de dynamiek van een complexe scheiding (één dag)._

In jouw rol als jeugdconsulent heb je te maken met verschillende gezinssystemen en problematieken. Een groep die een steeds groter beroep doet op hulpverlening zijn ouders die verwikkeld zijn in een (complexe) echtscheiding. Van jou wordt hierin een neutrale rol verwacht waarbij je de belangen van het kind vooropzet. Het is niet altijd gemakkelijk om die rol te behouden en geen pion in de strijd tussen ouders te worden. In deze cursus leer je de afbakening van je verantwoordelijkheid en je rol en positie in deze casuïstiek.

_Module 6: gespreksvoering (twee dagen)._

In deze tweedaagse module staan we stil bij de basis van motiverende gespreksvoering en het omgaan met weerstand. Met behulp van een trainingsacteur leer je onder andere wat je kunt bereiken met het toepassen van verschillende gesprekstechnieken en hoe je zelf reageert op bijvoorbeeld werken onder druk. Het resultaat is dat jij sterker in je schoenen komt te staan in dit dynamische werkveld.

Wat is het resultaat?

Na het afronden van deze opleiding kan je aan de slag als jeugdconsulent/wijkteammedewerker. De basiskennis die nodig is om deze werkzaamheden op te pakken, komen allen aan bod in de verschillende modules.

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

  • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
  • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
  • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
  • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
  • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
  • Onze trainingen zijn vrij van btw.
  • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
  • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.