Geaccrediteerd

Het pgb in de Jeugdwet

1 dag
Het pgb in de Jeugdwet
1 dag
Het pgb in de Jeugdwet

Het pgb in de Jeugdwet. Geen ander onderwerp krijgt zoveel aandacht binnen het jeugddomein. Volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een instrument waarbij het toezicht op kwaliteit vaak te wensen overlaat. In de praktijk zijn professionals aan het zoeken hoe ze deze financieringsvorm op een juridisch juiste manier kunnen toepassen en hoe ze grip kunnen krijgen op de kwaliteit en kwantiteit van de zorg die middels pgb wordt ingekocht. Bender neemt je in deze ééndaagse cursus mee in de recente ontwikkelingen zodat jij als professional weet wat je recht en plichten zijn maar ook wat je van ouders en zorgaanbieders mag verwachten.

De jeugdwet geeft aan dat er zorg d.m.v. een pgb kan worden ingekocht. Uit jurisprudentie blijkt zelfs dat zin en pgb gelijkwaardig zijn aan elkaar. Maar hoe toets je nu of er wordt voldaan aan de verschillende wettelijke voorwaarden?. De jeugdwet is hier niet duidelijk over met als gevolg dat gemeenten maar ook andere betrokkenen onvoldoende grip hebben op deze financieringsvorm. Bender neemt je vanuit de jurisprudentie mee in de nieuwe ontwikkelingen die direct toepasbaar zijn in de praktijk waardoor je grip krijgt op de specifieke pgb aanvragen. Daarnaast wordt er uitgebreid stilgestaan bij het begrip eigen kracht en gebruikelijke zorg. Uiteraard geven onze docenten je de gelegenheid om je eigen vragen en casuïstiek in te brengen.

Voor wie is deze cursus?

Deze training is interessant voor jeugd- en gezinsprofessionals, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers bezwaar en beroep, beleidsmedewerkers, en andere geïnteresseerden in het sociaal domein.

Wat is het lesprogramma?

De actuele dilemmas in de praktijk rondom de persoonsgebonden budgetten blijven onderwerp van gesprek. Diverse gemeenten zoeken de balans tussen het behalen van doelstellingen in het sociaal domein en de werkdruk en regeldruk in de praktijk.

Wat kunnen wij bijvoorbeeld leren van de Wlz en Zvw? En hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en de mogelijkheid van toezicht en handhaving? Welke keuzes kunnen en/ of moeten er gemaakt worden om het systeem toekomstbestendig te maken en te houden. Allerlei vragen waarbij de mogelijke antwoorden de input vormen van deze training.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De procedure rondom toekenning/ afwijzing van een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb;
  • Keuzevrijheid, voorwaarden en beperkingen;
  • Eigen kracht;
  • Gebruikelijke zorg;
  • Welke ruimte hebben gemeenten voor een eigen invulling;
  • Tarieven;
  • Toetsing op kwaliteit;
  • Toezicht en handhaving;
  • Actuele jurisprudentie en de betekenis voor de uitvoeringspraktijk.
Wat is het resultaat?

Deze cursus is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 8 punten.

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten voor deze cursus als bij- of nascholing registreren.