Geaccrediteerd

Introductie in de Jeugdwet

1 dag
Introductie in de Jeugdwet
1 dag
Introductie in de Jeugdwet

In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot gedeelte van de jeugdhulp in gezinnen. Deze transitie is vastgelegd in de Jeugdwet. Een belangrijke doelstelling van de Jeugdwet is het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het vergroten van het zelf oplossend vermogen van diens gezin en zijn omgeving. In deze training leer je wat de jeugdhulplicht van de gemeente inhoudt, hoe een verwijzing tot stand komt en hoe de Jeugdwet zich verhoudt tot de andere wetten in het sociaal domein. Ook wordt er stil gestaan bij het toestemmingsvereiste voor de inzet van jeugdhulp en welke rechten en plichten ouders hebben in de begeleiding en verzorging van hun kind.

Voor wie is deze cursus?

Deze training is aan te raden voor elke professional die werkzaam is in het jeugddomein. Daarnaast is het een waardevolle toevoeging voor professionals die werken met een andere doelgroep binnen het sociaal domein zoals Wmo, Wlz, Participatiewet of het onderwijs.

Wat is het lesprogramma?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De historie van de Jeugdzorg;
 • De doelstellingen en de uitgangspunten van de Jeugdwet;
 • De route voor een jeugdige/het gezin naar jeugdhulp;
 • De onderzoeksplicht van de gemeente;
 • Vormen van jeugdhulp;
 • Aanpalende wetgeving;
 • Voorliggende voorzieningen;
 • De verantwoordelijkheid van het ouderschap;
 • De route naar het gedwongen kader.
Wat is het resultaat?

De professional:

 • heeft inzicht in de transitie van de jeugdhulp en weet wat de jeugdhulplicht voor de gemeente inhoudt;
 • weet welke route ouders en jeugdigen moeten volgen voordat ze aanspraak kunnen maken op gespecialiseerde jeugdhulp;
 • heeft inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden die bij het ouderschap horen en weet deze te vertalen naar eigen kracht;
 • heeft kennis van de voorliggende voorzieningen;
 • weet welke vorm van hulp passend is in verschillende situaties.