Geaccrediteerd

Verklarende analyse

Bender | Utrecht Meerdere startdata 2 dagen € 995 Maatwerk Open aanbod
Verklarende analyse
Bender | Utrecht Meerdere startdata 2 dagen € 995
Verklarende analyse

De jeugdzorg staat onder druk. De kosten stijgen, de wachtlijsten worden langer en de inzet van effectieve en doelmatige hulp op maat is vaak een zoektocht. In de praktijk zien we dat er vaak aan symptoombestrijding wordt gedaan, waardoor de hulpverlening niet aanslaat of op lange termijn niet bestendigd. Deze gezinnen keren daarom steeds terug in de hulpverlening of maken hier soms jaren achtereen gebruik van zonder resultaat. De gezinnen worden hulpverleningsmoe en de professionals ervaren machteloosheid waardoor de samenwerkingsrelatie onder druk kan komen te staan.

De verklarende analyse is een onderzoeksmethode die effectief is gebleken bij juist deze gezinnen. De methodiek geeft inzicht in de samenhang van problemen, het ontstaan ervan en legt verbanden tussen deze factoren. Samen met het gezin krijgt de jeugdprofessional een volledig beeld van de situatie en wordt er een samenwerking gecreëerd waarin het gezin weer kan gaan bouwen, om zelf weer beetje bij beetje de eigen regie te pakken.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bestemd voor alle professionals die in hun werk te maken krijgen met gezinnen en huishoudens waarbij is gebleken dat de inzet van (jeugd)hulp in het verleden onvoldoende resultaat heeft gebracht.

Wat is het lesprogramma?

Dag 1

 • De basis van de verklarende analyse; We starten de training met de ontwikkeling van de verklarende analyse binnen de jeugdhulpverlening.
 • Samenwerken met het gezin; Binnen de verklarende analyse staat samenwerken met het gezin centraal. We nemen daarom de uitgangspunten van de richtlijn 'samen met ouders en jeugdigde beslissen over passende hulp' van het NJI als uitgangspunt.
 • De zeven (factoren) stappen van de verklarende analyse; De methodiek van de verklarende analyse is onderverdeeld in zeven stappen. Deze stappen worden met behulp van casuïstiek uitgelegd en geoefend
 • Vraagverkenning vanuit verschillende perspectieven (stap 1); We staan stil bij het ontleden van de vraag achter de vraag vanuit de verschillende perspectieven binnen het systeem van ouders en kinderen.
 • Verwachtingen versus vaardigheden (stap 2 en 3); We verwachten van ouders opvoedvaardigheden die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en we vragen van het kind vaardigheden die passen bij zijn of haar leeftijd. Om op deze punten in te zoomen, krijgen we helder welke verwachtingen leiden tot de hulpvraag.
 • Het onderzoek (stap 3); Het doen van goed onderzoek is de basis van de Verklarende analyse. Hierbij geven we niet alleen aandacht aan kindfactoren maar zoomen we ook uitgebreid in op de socialisatie en tijdlijn van ouders. Ook hierbij gebruiken we de richtlijn: Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp” als basis.
Dag 2

 • Terugblik op dag 1; Een korte herhaling van de belangrijke informatie van dag 1 en het bespreken van het oefenen in de praktijk met de eerste stappen.
 • Stressoren en kwetsbaarheden (stap 4 en 5); Om een goede analyse te maken over de situatie en om de juiste hulpverlening in te kunnen zetten is het belangrijk om zicht te krijgen op wat redenen zijn dat ouders/ kind/bepaalde vaardigheden niet hebben of waarom ze niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.
 • Kracht en steun (stap 6 en 7); Omdat we uiteindelijk terug willen werken naar eigen regie en we ons bewust zijn van onze tijdelijke bemoeienis brengen we de krachten en steunbronnen van het gezin in kaart en staan we stil hoe we deze gericht kunnen inzetten en kunnen uitbreiden voor het gezin.
 • De gewenste situatie (reële verwachtingen); Het gezin is eigenaar van de problemen en is als uitgangspunt leidend in wanneer is het goed genoeg. Onze taak als professional is om de basisveiligheid in het oog te houden en met ouders en kinderen in gesprek te gaan over de haalbaarheid van de verwachtingen. Vanuit een gezamenlijke visie kun je doelen formuleren.
 • Het stellen van prioriteiten; Het prioriteren van doelen en acties is de afsluitende stap van de Verklarende analyse.
Wat is het resultaat?

Na het afronden van deze training:

 • Heb je kennis over de achtergrond en toepasbaarheid van de verklarende analyse;
 • Kun je de zeven stappen integreren in het onderzoek;
 • Kun je een passende analyse maken over de situatie en de inzet van de benodigde hulp.
Wanneer zijn de lesdagen?
Bender | Utrecht
dag 112-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 219-09-202409:30 tot 16:30 uur
Bender | Utrecht
dag 109-12-202409:30 tot 16:30 uur
dag 216-12-202409:30 tot 16:30 uur
Bender | Utrecht
dag 110-03-202509:30 tot 16:30 uur
dag 217-03-202509:30 tot 16:30 uur
Beschikbare data en locaties
Bender | Utrecht 12-09-2024 € 995
Bender | Utrecht 09-12-2024 € 995
Bender | Utrecht 10-03-2025 € 995

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

 • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
 • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
 • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
 • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
 • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
 • Onze trainingen zijn vrij van btw.
 • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
 • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.