Geaccrediteerd

Vlaggensysteem

Bender | Utrecht Meerdere startdata 1 dag € 520 Maatwerk Open aanbod
Vlaggensysteem
Bender | Utrecht Meerdere startdata 1 dag € 520
Vlaggensysteem

Binnen het sociaal domein werken we met kwetsbare kinderen en jeugdigen uit verschillende lagen van de bevolking. Professionals die met deze doelgroep werken, kunnen worden geconfronteerd met seksueel gedrag, maar hebben moeite om hier betekenis aan te geven of om hierop te handelen. Vragen die ze zichzelf stellen zijn bijvoorbeeld: hoort dit gedrag bij de leeftijd? In hoeverre is dit grensoverschrijdend? Hoe ga ik dit bespreken met de jeugdige? Daarnaast nemen we in onze overwegingen vaak onze eigen socialisatie en normen en waarden mee. Om seksueel gedrag objectief te kunnen beoordelen is het vlaggensysteem ontwikkelt. Dit is een methodiek die professionals handvatten biedt om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, te bespreken en om gepast te kunnen reageren op dit gedrag.

Voor wie is deze cursus?

De training is bestemd voor (professionele) opvoeders, jeugdconsulenten, preventiewerkers, docenten, jongerenwerkers, hulpverleners, opsporingsambtenaren en jeugdadvocaten.

Wat is het lesprogramma?

Tijdens de training komt het volgende aan bod:

  • de seksuele ontwikkeling per leeftijdscategorie;
  • introductie in de methodiek van het vlaggensysteem aan de hand van zes criteria;
  • werken met het vlaggensysteem aan de hand van casuïstiek;
  • oefenen met een pedagogische reactie.
Wat is het resultaat?

Na het afronden van deze training:

  • kan je het vlaggensysteem toepassen in je beroepspraktijk;
  • heb je kennis van de verschillende seksuele gedragingen van kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën (nul tot achttien jaar);
  • kan je seksueel gedrag duiden;
  • heb je de tools om pedagogisch adequaat te reageren.
Wanneer zijn de lesdagen?
Bender | Utrecht
dag 113-06-202409:30 tot 16:30 uur
Bender | Utrecht
dag 121-10-202409:30 tot 16:30 uur
Beschikbare data en locaties
Bender | Utrecht 13-06-2024 € 520
Bender | Utrecht 21-10-2024 € 520