Geaccrediteerd

Werken met (multi-)probleemgezinnen

2 dagen Maatwerk
Werken met (multi-)probleemgezinnen
2 dagen
Werken met (multi-)probleemgezinnen Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Binnen het brede sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) komen consulenten in aanraking met mensen en gezinnen met meerdere problemen, ook wel multi-probleemgezinnen genoemd. Kenmerkend aan deze doelgroep is dat ze op verschillende leefgebieden problemen ervaren en vaak niet weten waar ze moeten beginnen om hun problemen aan te pakken. De hulpverlening aan deze gezinnen loopt vaak versnipperd en er is weinig grip op de situatie. Hoe kan het sociaal domein deze gezinnen op integrale wijze benaderen? Wat is daarin effectief? En hoe kan de ondersteuning die vaak vanuit verschillende wettelijke kaders wordt aangeboden, beter op elkaar aansluiten? In deze cursus gaan we met deze vragen aan de slag. Als jij samenwerking en regie van belang vindt in complexe gezinssituaties, is deze cursus voor jou erg geschikt.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is geschikt voor jeugdconsulenten of jeugdprofessionals werkzaam binnen het sociaal domein met enige kennis over de doelgroep (multi)probleemgezinnen, en enige kennis van de levensdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix.

Wat is het lesprogramma?

In deze tweedaagse cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inzicht in de problematiek van (multi) probleemgezinnen;
 • Verschillende wetgeving binnen het sociaal domein en domeinoverstijgend;
 • Domein overstijgend werken met (multi) probleemgezinnen;
 • De belangen en verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen/ disciplines;
 • De systeemgerichte benadering van (multi) probleemgezinnen;
 • Toepassen van de ZRM en het ouderschaps-supplement;
 • Het gebruik van verschillende instrumenten om het steunnetwerk in kaart te brengen;
 • Procesgericht werken en de uitwerking van 1 gezin 1 plan 1 regisseur;
 • De succesen faalfactoren in het werken met (multi)probleemgezinnen;
 • Jouw houding en rol binnen het werken met (multi)probleemgezinnen;
 • De kracht van het multidisciplinair overleg (MDO);
 • Opstellen van een integraal plan van aanpak.
Zelfstudie: 2 uur

Wat is het resultaat?

Je leert:

 • de positie van (multi)probleemgezinnen binnen de wettelijke kaders van het sociaal domein herkennen;
 • de problemen binnen (multi) probleemgezinnen integraal te benaderen en te beoordelen;
 • wat de succesfactoren zijn binnen het procesgericht werken met (multi)
 • probleemgezinnen;
 • wat jouw houding en rol is als procesen/of casusregisseur.

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

 • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
 • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
 • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
 • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
 • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
 • Onze trainingen zijn vrij van btw.
 • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
 • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.