Actualiteitencursus Participatiewet 2024

Bender | Utrecht Meerdere startdata 1 dag € 495 Maatwerk Open aanbod
Actualiteitencursus Participatiewet 2024
Bender | Utrecht Meerdere startdata 1 dag € 495
Actualiteitencursus Participatiewet 2024

Rondom en in de Participatiewet verandert er een veel in 2024. Van herziene kostendelersnorm en bufferbudget tot vrijlating van giften. Daarnaast heeft de Centrale Raad van Beroep de afgelopen periode een paar ingrijpende uitspraken gedaan, die de gemeentelijke uitvoeringspraktijk direct raken. Kan de gemeente bijvoorbeeld bij het niet inleveren van bewijsstukken bijstand nog wel terugvorderen? Het is belangrijk dat iedereen die met de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft in 2024 op de hoogte wordt gesteld van de ontwikkelingen en de gevolgen hiervan. Hiervoor is deze training ontwikkeld.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bestemd voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering van de Participatiewet.

Wat is het lesprogramma?

In de actualiteitentraining komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

Het Breed Offensief (per 1-1-2023)

 • vereenvoudiging loonkostensubsidie;
 • expliciete aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat (bijv. jobcoach), harmonisering instrumenten;
 • wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;
 • vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie;
 • een uitzondering op de vier weken zoektermijn voor een specifieke groep jongeren met beperkingen en de bevoegdheid voor gemeenten om andere jongeren als dat nodig is tijdens de vier weken zoektermijn ondersteuning te bieden;
 • verbeteringen doorvoeren in het instrument individuele studietoeslag;
 • verhoging van de leeftijdsgrens waarop in sociale wetten iemand als kosten delende medebewoner voor de kostendelersnorm wordt aangemerkt te verhogen van 21 naar 27 jaar.
Participatiewet in Balans (verwacht 1-1-2025)

 • verruiming van de bijverdiengrenzen;
 • het bufferbudget;
 • automatisch verrekening van inkomsten uit arbeid;
 • gelijktrekking van de inlichtingenplicht van gemeente en SV;
 • vereenvoudiging van het verrekenen van vakantiegeld;
 • het versoepelen van de aanvraagprocedure;
 • afwijken van het principe aanvraagdatum is ingangsdatum;
 • maatwerk bij de vier weken zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar in kwetsbare situaties;
 • gedeeltelijke vrijlating van ontvangsten uit giften en incidentele hobbymatige verkoop;
 • opname van de generieke verplichting tot participatie in de Participatiewet;
 • het recht op het eigenstandig vormgeven van participatie door de belanghebbende;
 • meer ruimte voor mantelzorg meer ruimte voor gemeenten voor afstemming op individuele omstandigheden bij opleggen van maatregelen;
 • bijzondere bijstand aan jongeren van wie ouders niet in beeld zijn of geen ondersteuning kunnen bieden door ziekte of armoede;
 • kostendelersnorm niet toepassen bij vooropgezet tijdelijk verblijf de mogelijkheid tot verlening van categoriale bijzondere bijstand op basis van een AMvB;
 • verbreding van het experimenteerartikel aanpassing norm voor een bijstandsgerechtigde met een niet rechthebbende partner;
 • vereenvoudiging van vermogens vaststelling een grotere rol voor de beroepsvereniging SAM.
Jurisprudentie

 • de aangescherpte redelijkheidstoets bij de procedurele toets in het kader van een aanvraag wel of niet-leveren van bewijsstukken valt niet langer meer valt onder de inlichtingenplicht;
 • medewerkingsverplichting in relatie tot huisbezoek en de kwetsbare positie van de zorgklant toets hoofdverblijf in relatie tot zorgsituatie;
 • uitspraken inzake de inkomenstoets;
 • preventie hoge terugvorderingsbedragen.
Wat is het resultaat?

Na afloop ben je volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de Participatiewet en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Wanneer zijn de lesdagen?
Bender | Utrecht
dag 112-09-202409:30 tot 16:30 uur
Bender | Utrecht
dag 118-03-202509:30 tot 16:30 uur
Beschikbare data en locaties
Bender | Utrecht 12-09-2024 € 495
Bender | Utrecht 18-03-2025 € 495

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

 • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
 • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
 • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
 • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
 • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
 • Onze trainingen zijn vrij van btw.
 • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
 • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.