Basiscursus Re-integratie in de Participatiewet

1 dag Maatwerk
Basiscursus Re-integratie in de Participatiewet
1 dag
Basiscursus Re-integratie in de Participatiewet Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Werk is de belangrijkste economische en maatschappelijke activiteit. Werk voorkomt sociale uitsluiting, versterkt eigenwaarde, biedt toekomstperspectief en bevordert sociale cohesie in land, stad en wijk. De participatiewet stelt de gemeente om iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen naar werk. Hiertoe biedt de Participatiewet en aanverwante regelingen een uitgebreid instrumentarium.

Voor wie is deze cursus?

De training is bestemd voor alle professionals die zich beginnen te specialiseren op het gebied van re-integratie in het kader van de Participatiewet en aanverwante regelgeving.

Wat is het lesprogramma?

De training is opgedeeld in twee onderdelen.

_De participatiewet_

Bij dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de doelgroep;
 • de verordening;
 • regeling procesgang en vangnetters;
 • gemeentelijke doelgroep Participatiewet;
 • de arbeidsverplichting;
 • de taaleis;
 • individuele studietoeslag;
 • ontheffing van de arbeidsplicht;
 • de tegenprestatie;
 • loonkostensubsidie;
 • participatieplaatsen;
 • beschut werk;
 • begeleiding op de werkplek;
 • werkplekaanpassingen en meeneembare voorzieningen;
 • ondersteuning bij leeren werktrajecten;
 • maatregelenoplegging;
 • vrijlating van inkomsten;
 • armoedeval;
 • sociale activering;
 • schuldenproblematiek;
 • subsidieregeling en ernstige
 • inzet doventolk.

_Het bredere kader_

Bij dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • het breed offensief;
 • banenafspraak en de quotumwet;
 • doelgroepenregister en garantiebanen;
 • rol van het werkbedrijf / SW-bedrijf;
 • rol van de arbeidsmarktregio's;
 • rol van het werkgeversservicepunt;
 • rol van het UWV;
 • de No Rist polis;
 • kaders Wet inburgering 2022;
 • Wet tegemoetkoming loondomein;
 • doelgroepverklaring loonkostenvoordeel oudere werknemer.
Wat is het resultaat?

Aan het eind van de training heb je een overzicht in onderlinge samenhang van het instrumentarium rondom re-integratie in het kader van de Participatiewet.

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

 • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
 • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
 • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
 • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
 • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
 • Onze trainingen zijn vrij van btw.
 • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
 • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.