Basiscursus Verhaal van bijstand

1 dag Maatwerk
Basiscursus Verhaal van bijstand
1 dag
Basiscursus Verhaal van bijstand Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Als er sprake is van echtscheiding, overlijden of schenkingen kan er voor de gemeente aanleiding zijn de aan de belanghebbende verleende bijstand te verhalen op een derde. Deze taak wordt grotendeels geregeerd door burgerlijk recht en is dan ook een vak apart.

Voor wie is deze cursus?

De training is bestemd voor alle professionals die zich gaan bezighouden met verhalen van bijstand op grond van de Participatiewet of de administratieve verwerking daarvan.

Wat is het lesprogramma?

Tijdens de training komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • vormen van onderhoudsplicht;
verhaalbedrag versus alimentatie;

doel en gebruik van de Tremanormen;

aspecten van de alimentatiebeschikking van de rechter;

verhaal op grond van de alimentatiebeschikking;

  • minnelijke regeling;
verhaal in rechte;

verhuizen naar een andere gemeente van de onderhoudsgerechtigde;

indexering van de verhaalsbedragen;

verhaal bij schenking of nalatenschap;

het invorderen van verhaalsbedragen;

het boeken van achterstanden;

invordering door middel van dwangbevel en beslaglegging;

inlichtingenplicht van de onderhoudsplichtige;

bescherming beslagvrije voet;

preferentie van de vordering.

Wat is het resultaat?

Aan het eind van de training heb je inzicht in de regels die gelden rondom verhaal van bijstand op grond van de Participatiewet en ben je in staat deze in de praktijk correct toe te passen.