Basisopleiding tot consulent Bbz 2004

5 dagen Maatwerk
Basisopleiding tot consulent Bbz 2004
5 dagen
Basisopleiding tot consulent Bbz 2004 Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) is gegrond op de Participatiewet en maakt tijdelijke financiële ondersteuning aan zelfstandigen mogelijk. Dit kan ten behoeve van het levensonderhoud of in de vorm van bedrijfskapitaal. Vaak is de ondersteuning in de vorm van een lening. De gemeenten voeren het Bbz 2004 uit. Mede als gevolg van de coronacrisis hebben ze te maken met een toename in de vraag naar ondersteuning op grond van het Bbz 2004. Veel professionals voelen zich aangesproken tot dit interessante, specialistische vakgebied. Daarom verzorgt de Bender Academie de Basisopleiding tot consulent Bbz 2004.

Voor wie is deze cursus?

De opleiding is bestemd voor professionals al enige kennis hebben van de Participatiewet, met name op het gebied van inkomen en vermogen. Indien deze kennis nog ontbreekt, raden wij voorafgaande aan deze opleiding de Tempocursus Participatiewet aan.

Wat is het lesprogramma?

De opleiding consulent Bbz 2004 bestaat uit vier modules.

_Module 1 - Opfrissen Participatiewet (0,5 dag)_

Gedurende deze module komen ter opfrissing in het kort de regels rond onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • partnerbegrip;
 • inlichtingenplicht;
 • middelen en bijstand (inkomen en
 • vermogen);
 • afbakening Bbz 2004 met IOAZ;
 • terugen invordering;
 • boete en maatregelen.
_Module 2 - Een praktijkgerichte behandeling van de regels rondom het Bbz 2004, van aanvraag tot terugvordering (3 dagen)_

Waar mogelijk wordt een link gelegd met het automatiseringssysteem. Gedurende deze modulekomen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • kring van rechthebbenden;
 • bijstand om niet of als geldlening;
 • fiscale aspecten;
 • inkomen en vermogen;
 • de jaarrekening en balansen nader bekeken;
 • voorlopige en definitieve vaststelling inkomen;
 • bedrijfskapitaal;
 • renteloze of rentedragende geldlening;
 • bijstand voor borgtocht en betaling van;
 • schulden
 • soorten zelfstandigen nader bekeken:
 • gevestigde zelfstandigen;
 • beginnende zelfstandigen;
 • oudere zelfstandigen;
 • beëindigende zelfstandigen;
 • arbeidsongeschikte zelfstandigen;
 • zelfstandigen in samenwerkingsverband;
 • zelfstandigen in het buitenland;
 • binnenvaartschippers;
 • de aanvraagprocedure;
 • beoordeling levensvatbaarheid;
 • duur van de bijstand;
 • aan de bijstand verbonden verplichtingen;
 • zekerheidstelling: pand en hypotheek;
 • erugbetaling lening, uitstel van betaling;
 • terugvordering van bijstand
_Module 3 - Het Bbz 2004 en schuldhulpverlening aan ondernemers (0,5 dag)_

Schuldhulpverlening en bijstandverlening op grond van het Bbz 2004 gaan steeds meer hand in hand. Zeker na de coronacrisis hebben we maken met meer aanvragers met schulden. Deze module gaat hier nader op in. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • ondernemers in financiële problemen;
 • juridische aspecten schuldhulpverlening voor ondernemers;
 • doorstarten versus bedrijfsbeëindiging;
 • voorwaarden voor een schuldregeling
 • ondernemers;
 • het schuldregelingstraject;
 • het minnelijk schuldregelingstraject na
 • bedrijfsbeëindiging;
 • afloscapaciteit Vrij Te Laten Bedrag;
 • de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 • communiceren met ondernemers in financiële problemen.
_Module 4 - rapporteren en beschikken (1 dag)_

Om onduidelijkheid bij de belanghebbende en onnodige bezwaarprocedures te vermijden, is het van groot belang dat de rapporten en beschikkingen rond het Bbz 2004 correct en volledig zijn. Aan de hand van een aantal voorbeelden komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de wettelijke eisen aan een rapport en beschikking (Algemene wet bestuursrecht);
 • termijnen;
 • overzicht van afwijzingsgronden;
 • mogelijkheden tot individualisering (werken volgens de bedoeling);
 • deugdelijke motivering;
 • overige beginselen van behoorlijk bestuur nader bekeken;
 • bijzondere besluiten, zoals het
 • terugvorderingsen boetebesluit nader bekeken.
Wat is het resultaat?

Aan het eind van deze opleiding ben je in staat correct uitvoering te geven aan het Bbz 2004 in de functie van consulent.

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

 • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
 • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
 • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
 • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
 • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
 • Onze trainingen zijn vrij van btw.
 • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
 • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.