Bijzondere bijstand en toeslagen

1 dag Maatwerk
Bijzondere bijstand en toeslagen
1 dag
Bijzondere bijstand en toeslagen Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Bijzondere bijstand en toeslagen op grond van de Participatiewet vormt samen met het minimabeleid een belangrijk instrument voor de gemeente om armoede en sociale achterstanden te bestrijden. Het recht op deze vorm van ondersteuning wordt grotendeels bepaalt door het lokale beleid. Deze training richt zich op het praktisch inzicht rondom de ins & outs van deze instrumenten.

Voor wie is deze cursus?

De training is geschikt voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met afhandelen van aanvragen in het kader van bijzondere bijstand of daarin snel geschoold moeten worden als gevolg van een plotselinge groei in aanvragen, bijvoorbeeld de energietoeslag.

Wat is het lesprogramma?

De training gaat eerst kort in op het doel van bijzondere bijstand en het minimabeleid. Daarna komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • rechthebbenden en uitsluitingsgronden;
 • onderscheid tussen algemene en categoriale) bijzondere bijstand;
 • de toetsingscriteria voor bijzondere bijstand: het vaststellen van de noodzaak | het vaststellen van bijzondere omstandigheden | voorliggende voorzieningen | het drempelbedrag
 • de verschillende leefvormen en de bijbehorende normensystematiek;de inkomensen vermogensvaststelling;
 • het maken van een draagkrachtberekening;
 • actualiteiten: energietoeslag;
 • de verschillende soorten bijzondere bijstand;
 • nader bekeken: schulden, woonkosten, jongere en (eigen bijdrage) ziektekosten; collectieve ziektekostenverzekering / gemeentepolis;
 • buitenwettelijke bijzondere bijstand;
 • de inkomenstoeslag;
 • de individuele studietoeslag;
 • bijstand om niet of lening;
 • fiscale aspecten van bijzondere bijstand (kort)
 • terugvordering van bijzondere bijstand (kort)
Wat is het resultaat?

Aan het eind van de training ben je in staat bijzondere bijstand op juiste gronden toe te kennen of af te wijzen. Daarnaast ben je in staat de draagkracht vast te stellen en de hoogte van de bijstand te bepalen.