Cryptocurrency

Bender | Utrecht Meerdere startdata 1 dagdeel € 350 Maatwerk Open aanbod
Cryptocurrency
Bender | Utrecht Meerdere startdata 1 dagdeel € 350
Cryptocurrency

Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen (officiële) tegenpartij zoals een bank aan te pas komt. De meeste transacties in cryptovaluta zoals Bitcoin, Monero, Ether, XRP en Tether vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. Daar kan men tegen betaling van regulier geld cryptovaluta aankopen of omwisselen tegen andere cryptovaluta. Ook via mining kunnen mensen cryptovaluta verwerven. Steeds meer mensen laten zich verleiden tot deze beleggingsvorm. Daarnaast zijn er alternatieve digitale valutastromen door diensten als Apple Pay en Paypal in opmars. Als verstrekker van voorzieningen en uitkeringen wordt het recht erop vaak bepaald door de middelen (het inkomen en vermogen) waarover de belanghebbende beschikt. Binnen de schulddienstverlening spelen de middelen daarnaast een belangrijke rol in de vaststelling van de aflossing ten behoeve van schuldeisers. Raken we door de digitalisering van ruilmiddelen niet het zicht kwijt op deze middelen? Deze cursus biedt een kijkje in deze nog steeds groeiende financiële wereld.

Voor wie is deze cursus?

De training is bestemd voor een ieder die bij het vaststellen van het recht op voorzieningen en uitkeringen een middeltoets uitvoert. Daarnaast is deze training zeker geschikt voor een ieder die in de schulddienstverlening werkzaam is en daarin ook het inkomen en vermogen dient vast te stellen.

Wat is het lesprogramma?

In de training komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de belangrijkste cryptovaluta; de controle op het bezit van cryptovaluta;
  • cryptovaluta en inlichtingenverplichtingen sociale wetgeving;
informatie-uitvraag bij belanghebbende en derden;

controle van de gegeven informatie;

de waarde van cryptovaluta;

cryptovaluta en koerswinsten;

welk gevolg heeft de waarde van cryptovaluta voor het recht op bijstand, andere voorzieningen of schulddienstverlening;

gaat het om vermogen of inkomen;

andere alternatieve betaalplatforms en aandachtspunten in het kader van de vaststelling van middelen.

Wat is het resultaat?

Na afloop van de training ben je op de hoogte van de werking van cryptovaluta en de gevolgen ervan binnen het sociaal domein.

Wanneer zijn de lesdagen?
Bender | Utrecht
dag 121-03-202409:30 tot 12:30 uur
Bender | Utrecht
dag 110-10-202409:30 tot 12:30 uur
Beschikbare data en locaties
Bender | Utrecht 21-03-2024 € 350
Bender | Utrecht 10-10-2024 € 350