Fiscale berekening van de bijstand

3 dagen Maatwerk
Fiscale berekening van de bijstand
3 dagen
Fiscale berekening van de bijstand Deze training is op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Een belangrijk onderdeel van bijstandsverlening is de correcte uitbetaling van de uitkering. Door de vele regels omtrent inkomen en vermogen, de fiscale aspecten en bijvoorbeeld de mogelijkheid tot vrijlatingen en inhoudingen, is dat een complex gebeuren.

Voor wie is deze cursus?

De training is bestemd voor medewerkers die beschikken over voldoende kennis van de Participatiewet, maar in de functie ook te maken hebben met de vaststelling van de hoogte van de bijstand, het vrij te laten vermogen en de administratieve afhandeling. Het gaat hierbij vooral om medewerkers van de uitkeringsadministratie, maar is ook nuttig voor medewerkers van terugvordering, kwaliteitsmedewerkers en interne controleurs.

Wat is het lesprogramma?

De training gaat eerst kort in op de plaats van de uitkeringsadministratie Participatiewet (en andere regelingen) binnen de gemeente). Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan bod.

_Dag 1 - vaststellen van de netto bijstand_

  • te onderscheiden bijstandsnormen;
kostendelers;

aanvang en beëindiging van het bijstandsrecht;

de vaststelling en uitbetaling van de vakantietoeslag;

  • toeslagen en verlagingen;
het korten van inkomsten (transactiesysteem);

soorten inkomen (o.a. 4-weken inkomen, alimentatie, giften, schadevergoedingen);

vrijlatingen;

inhoudingen;

afstemming van bijstand;

voorschotten.

_Dag 2 - vaststellen van de netto bijstand_

  • vaststelling vrij te laten vermogen;
bijzondere bijstand (individueel en categoriaal);

bijstand in de vorm van een geldlening;

draagkracht;

  • bijstand en eigen woning bezit (krediethypotheek);
beslag op de bijstand;

voorlopige teruggaven Belastingdienst nader bekeken;

financiering door het Rijk;

Relatie met Tozo, Bbz 2004, IOAW en IOAZ.

_Dag 3 - vaststellen van de bruto bijstand_

  • belaste en onbelaste bijstand;
berekening bruto bijstand volgens de voorlopige methode;

berekening bruto bijstand volgens de definitieve methode;

berekening van een terugvorderingsbedrag;

netto of bruto terugvorderen;

afdracht aan de belastingdienst;

gevolgen korten partneralimentatie;

de jaaropgave;

teruggaven belastingdienst door aflossing op terugvordering;

verrekening van uitkeringen tussen instanties.

Wat is het resultaat?

Aan het eind van de training ben je in staat de hoogte van de netto en bruto bijstand op individueel niveau vast te stellen en heb je inzicht in de fiscale consequenties van bijstandsverlening op grond van de Participatiewet.