Integraal werken en doelgroepen

3 dagen
Integraal werken en doelgroepen
3 dagen
Integraal werken en doelgroepen

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraak is in 2015 ingegaan en deze doelgroep valt onder de Participatiewet. Als gevolg hiervan moesten gemeentelijke organisaties opnieuw worden ingericht en is bijscholing voor medewerkers van belang.

Voor wie is deze cursus?

Je bent werkzaam in het sociaal domein: werk en inkomen, statushouders, bijzondere doelgroepen, Wmo, jeugd, schuldhulpverlening, samenwerkings partners/ betrokken instanties.

Wat is het lesprogramma?

Tijdens deze training gaan we onder meer in op de volgende onderwerpen: indicaties en wet- en regelgeving; banenafspraak en het doelgroepenregister; aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (ABA); Wajong en beschut werk; jobcoaching; mogelijkheden traject en instrumenten.

Wat is het resultaat?

Aan het eind van de training weet je: wat er van gemeenten wordt verwacht in het kader van integraal werken; wat de doelgroep is; wat de verschillende rollen, taken en positie en samenwerkingspartner zijn; wat de rechten en plichten zijn vanuit de Participatiewet; de meervoudige problematiek.