Opleiding klantmanager werk en inkomen (versneld)

Meerdere locaties Meerdere startdata 10 dagen € 4.495 Maatwerk Open aanbod
Opleiding klantmanager werk en inkomen (versneld)
Meerdere locaties Meerdere startdata 10 dagen € 4.495
Opleiding klantmanager werk en inkomen (versneld)

De functie klantmanager werk en inkomen is een vak apart. Enerzijds dien je te beschikken over parate kennis om zo het recht op een bijstandsuitkering correct vast te stellen. Anderzijds dien je te beschikken over (gespreks-) vaardigheden om op die manier de situatie van betrokkene uit te vragen, maar ook om hem of haar te motiveren in de weg naar werk. De praktijkgerichte opleiding klantmanager werk en inkomen leidt je op tot volwaardig klantmanager.

Voor wie is deze cursus?

Wil je je om- of bijscholen tot klantmanager werk en inkomen? Dan is deze opleiding zeer geschikt.

Wat is het lesprogramma?

Deze opleiding bestaat uit vier modules en een proeve van bekwaamheid.

_Module 1: de Participatiewet, basis wet- en regelgeving (4 dagen)_

De Participatiewet basismodule is voor iedereen die zijn carrière verder binnen deze wetgeving wil ontwikkelen. Wat komt er allemaal kijken bij een aanvraag levensonderhoud? Waar moet de aanvrager, maar ook de gemeente zich aan houden? Hoe zit het eigenlijk met de rechten en plichten?

In deze module die gericht is op de basis wet- en regelgeving van de Participatiewet besteden wij onder andere aandacht aan de volgende themas:

 • Het sociale zekerheidsstelstel;
 • Uitgangspunten van de Participatiewet;
 • Beginselen Participatiewet;
 • Wetgeving;
 • Procedures;
 • Hoofdlijnen en basistermen;
 • Inleiding in het bestuursrecht;
 • Rechtmatigheid van de Participatiewet;
 • Verplichtingen Participatiewet;
 • Inlichtingenplicht;
 • Medewerkingsverplichting;
 • Normensystematiek en de kostendelersnorm;
 • Aanvraag levensonderhoud (hoofdlijn);
 • Inkomen / middelen / vermogen;
 • O.a. het aanvraagformulier, bewijsstukken, hoor en wederhoor;
 • Toegang bijstand / uitsluitingsgronden;
 • Bijzondere bijstand (hoofdlijn);
 • Jurisprudentie.
_Module 2: Doelmatigheid van de Participatiewet en (bijzondere) doelgroepen (2 dagen)_

Welke mogelijkheden biedt de Participatiewet om mensen weer zo snel als mogelijk aan het werk te krijgen? Wat houdt een arbeidsverplichting en tegenprestatie in? Waar moet het Plan van aanpak aan voldoen? Welke wettelijke lijnen zijn er m.b.t. re-integreren en activeren?

De lijn van doelmatigheid wordt op deze 2 dagen centraal gesteld. Welke doelgroepen vallen onder de Participatiewet? Wat valt op in de huidige praktijk?

Aan bod komen onder andere de volgende onderwerpen:

 • De Participatieladder;
 • De inwoner staat centraal: maatwerk;
 • Re-integratie instrumenten;
 • O.a.: jobcoaching, loonkostensubsidie, trajecten;
 • Plan van aanpak;
 • Rol, taak en positie;
 • Bijzondere doelgroepen van de PW;
 • Doelgroepregister en indicaties;
 • De huidige praktijk / samenstelling doelgroep;
 • Meervoudige problematiek;
 • Omgaan met doelgroep;
 • Actualiteiten PW.

_Module 3: De Participatiewet: overige essentiële onderdelen (3 dagen)_

Tijdens deze module bespreken we o.a. een breed spectrum aan voorliggende voorzieningen en de fiscale regels die van invloed zijn op de uitkering. Fraude(alertheid), handhaving en terugvordering verdienen extra aandacht als één van de actualiteiten binnen de Participatiewet en het Sociaal domein. Het proces van besluitvorming is één van de essentiële onderdelen binnen de functie van de klantmanager. Rapporteren en beschikken i.c.m. beoordeling recht worden als een onmisbaar onderdeel gezien.

In deze module besteden wij onder andere aandacht aan de volgende themas:

 • Wat zijn voorliggende voorzieningen in de zin van de Participatiewet;
 • Studiefinanciering (Wsf en Wtos);
 • Werknemer en werkloosheid (WW, IOW en IOAW);
 • Werknemer en ziekte (ZW, loondoorbetaling, WIA, Wet Wajong);
 • Volksverzekeringen (AOW, AKW en ANW);
 • Hoe ziet het fiscale stelsel er uit;
 • De verschillende definities in de Participatiewet en bij de Belastingdienst;
 • Loonheffingskortingen en voorlopige teruggaaf van belastingen;
 • De toeslagen;
 • Maatregel en boete;
 • Gemeentelijk beleid;
 • Samenwerking en communicatie;
 • Bestuursrechtelijke bewijsmiddelen;
 • Terugvordering als verplichting of bevoegdheid;
 • Herziening of intrekking van een besluit;
 • Begripsbepaling en voorwaarden van een rapport en een beschikking;
 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals bijvoorbeeld het motiveringsbeginsel;
 • De gevolgen van het niet nakomen van de voorwaarden.
_Module 4: Communicatievaardigheden (1 dag)_

Als klantmanager werk en inkomen voer je veel gesprekken met de burger. Omdat elk mens anders is behoeft iedereen een andere benadering. Hoe zorg je ervoor dat je iemand motiveert om aan het werk te gaan? Hoe zet je iemand in zijn eigen kracht? En hoe ga je om met mogelijke agressie en weerstand? En hoezo reageert iemand zoals hij reageert? In deze training leer je gesprekstechnieken die je kunnen ondersteunen in dergelijke gesprekken.

In de module komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Algemene communicatievaardigheden en verschillende communicatiestijlen;
 • Reflectie op je eigen houding en referentiekader;
 • Het aangaan van de relatie met de gesprekspartner(s);
 • Omgaan met weerstand.
_Proeve van bekwaamheid_

Ben je benieuwd of je alle kennis en vaardigheden bezit die een klantmanager werk en inkomen hoort te hebben? En wil je een certificaat als bewijs daarvan? Dan kun je een proeve van bekwaamheid afleggen. Je krijgt intensieve en individuele feedback op de opdrachten. De proeve is een leerervaring op zich.

En dus ook interessant als je al ervaring hebt als klantmanager werk en inkomen.

Wat is het resultaat?

Je hebt alle kennis in huis om te starten in een functie als klantmanager werk en inkomen.

Wanneer zijn de lesdagen?
Aristo | Eindhoven
dag 111-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 218-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 325-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 402-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 509-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 630-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 706-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 813-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 920-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 1011-12-2024Proeve van bekwaamheid
Bender | Utrecht
dag 111-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 218-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 325-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 402-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 509-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 630-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 706-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 813-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 920-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 1011-12-202409:30 tot 16:30 uur
BCN Zwolle
dag 111-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 218-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 325-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 402-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 509-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 630-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 706-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 813-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 920-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 1011-12-202409:30 tot 16:30 uur
Aristo | Eindhoven
dag 111-03-202509:30 tot 16:30 uur
dag 218-03-202509:30 tot 16:30 uur
dag 325-03-202509:30 tot 16:30 uur
dag 401-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 508-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 615-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 722-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 829-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 906-05-202509:30 tot 16:30 uur
dag 1013-05-202509:30 tot 16:30 uur
dag 1120-05-2025Proeve van bekwaamheid
BCN Zwolle
dag 111-03-202509:30 tot 16:30 uur
dag 218-03-202509:30 tot 16:30 uur
dag 325-03-202509:30 tot 16:30 uur
dag 401-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 508-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 615-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 722-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 829-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 906-05-202509:30 tot 16:30 uur
dag 1013-05-202509:30 tot 16:30 uur
dag 1120-05-2025Proeve van bekwaamheid
Bender | Utrecht
dag 111-03-202509:30 tot 16:30 uur
dag 218-03-202509:30 tot 16:30 uur
dag 325-03-202509:30 tot 16:30 uur
dag 401-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 508-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 615-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 722-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 829-04-202509:30 tot 16:30 uur
dag 906-05-202509:30 tot 16:30 uur
dag 1013-05-202509:30 tot 16:30 uur
dag 1120-05-2025Proeve van bekwaamheid
Beschikbare data en locaties
Aristo | Eindhoven 11-09-2024 € 4.495
Bender | Utrecht 11-09-2024 € 4.495
BCN Zwolle 11-09-2024 € 4.495
Aristo | Eindhoven 11-03-2025 € 4.495
BCN Zwolle 11-03-2025 € 4.495
Bender | Utrecht 11-03-2025 € 4.495

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

 • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
 • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
 • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
 • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
 • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
 • Onze trainingen zijn vrij van btw.
 • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
 • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.