Tempocursus Participatiewet

6 dagen Maatwerk
Tempocursus Participatiewet
6 dagen
Tempocursus Participatiewet Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Bijstand vormt het vangnet van de sociale zekerheid. De regels rondom het vaststellen van het recht op bijstand en de hoogte van de bijstand, de handhaving en het instrumentarium op participatie en werkaanvaarding te realiseren zijn uitgebreid en complex. De zesdaagse tempocursus Participatiewet biedt de mogelijkheid om hier in korte tijd inzicht in te krijgen.

Voor wie is deze cursus?

De training interessant als je van functie wilt veranderen of binnenkort start in een nieuwe functie, waarbij je alle ins & outs van de Participatiewet leert kennen. in de training wordt deze kennis breed en actueel aangeboden en sluit aan op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. De training wordt verdeeld over een periode van zes tot acht weken.

Wat is het lesprogramma?

De training gaat eerst in op de geschiedenis van de Participatiewet (PW) en de in de tijd verschuivende doelstellingen. Omdat de (PW) als laatste vangnet een bijzondere plaats is binnen de sociale zekerheid, wordt ook kort gekeken naar andere aan de PW voorliggende inkomens- en financiële ondersteuningsvoorzieningen. Het verdere programma is als volgt opgebouwd:

Dag 1 - het recht op bijstand

 • verantwoordelijkheid gemeente;
 • taken gemeente;
 • rechthebbenden algemeen;
 • gemeentelijk beleid algemeen;
 • aanvraagprocedure en termijnen;
 • gezamenlijke huishouding;
 • vreemdelingen;
 • jongeren;
 • alleenstaande ouders;
 • schoolverlaters;
 • minderjarige kinderen;
 • mensen in een inrichting;
 • nuggers;
 • kostendeling;
 • uitsluiting van recht op bijstand.
Dag 2 - verplichtingen verbonden aan de bijstand en individualisering

 • inlichtingenplicht;
 • medewerkingsplicht;
 • arbeidsplicht;
 • overige aan de bijstand verbonden verplichtingen;
 • vrijstelling van verplichtingen;
 • opschorten recht op bijstand en hersteltermijn;
 • afstemming van de bijstand;
 • boete;
 • opzet en schuld;
 • dringende redenen.
Dag 3 - bijstandsnormen, bijzondere bijstand, toeslagen en minimabeleid

 • bijstandsnormen nader bekeken;
 • vakantietoeslag;
 • wettelijk minimumloon en indexering;
 • voorschotten;
 • spoedbijstand;
 • inkomen en vermogen;
 • niet aangemerkt als inkomen of vermogen;
 • (voorlopige) teruggaven Belastingdienst;
 • eigen woning;
 • gemeentelijk minimabeleid algemeen;
 • individuele bijzondere bijstand;
 • noodzakelijke kosten;
 • draagkracht;
 • lening of om niet;
 • categoriale bijstand;
 • gemeentelijke toeslagen.
Dag 4 - terugvordering, boete, verhaal en invordering

 • terugvorderingsgronden;
 • opschorten, herzien of intrekken;
 • het terugvorderingsbesluit;
 • gemeentelijk beleid;
 • het afzien van (verdere) verjaring;
 • termijnen en verjaring;
 • boete verdiept;
 • recidive en ne bis in idem;
 • verhaalsgronden;
 • onderhoudsplicht verdiept;
 • schenking en nalatenschap;
 • hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • invordering en Awb;
 • verrekening;
 • aflossingsbedrag en beslagvrije voet;
 • (vereenvoudigd) derdenbeslag;
 • preferentie vordering;
 • relatie met schuldhulpverlening.
Dag 5 - arbeidsinschakeling

 • arbeidsverlichting verdiept;
 • ontheffing van de arbeidsplicht;
 • ontheffing arbeidsplicht bij alleenstaande ouders;
 • gemeentelijk beleid;
 • ondersteuningsvoorzieningen;
 • tegenprestatie;
 • scholing of opleiding (taalbeheersing);
 • sociale werkvoorziening, beschut werk en participatieplaatsen;
 • plan van aanpak;
 • loonkostensubsidie;
 • individuele ondersteuning en begeleiding op de werkplek;
 • afstemming van de bijstand;
 • schoolverlaters nader bekeken.
Dag 6 - rechtsbescherming en relatie met Rijk en andere wetten

 • bezwaar en beroep;
 • verantwoording aan en financiering door het Rijk;
 • vangnetuitkering Rijk;
 • inlichtingenplicht tussen organisaties;
 • privacy en geheimhouding;
 • experimenten;
 • IOAW, IOAZ, IOW, WW, TW, Bbz, WIA, AOW, ZW en Wulbz in het kort.
Wat is het resultaat?

Aan het eind van de training ben je in onderlinge samenhang bekend met de elementaire beginselen en begrippen, de inhoud, de opzet en de werking van de Participatiewet. De training biedt een solide basis op uitvoerings-, beleids- en managementniveau om uitvoering te kunnen gegeven aan je taken en verantwoordelijkheden.

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

 • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
 • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
 • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
 • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
 • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
 • Onze trainingen zijn vrij van btw.
 • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
 • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.