Verdieping De nieuwe Wet inburgering 2022

1 dag Maatwerk
Verdieping De nieuwe Wet inburgering 2022
1 dag
Verdieping De nieuwe Wet inburgering 2022 Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Met de nieuwe Wet inburgering keert de regie over de inburgering van statushouders, gezinsmigranten en overige migranten terug bij de gemeente. De wet richt zich op een relatief kleine doelgroep, maar heeft mede door de hoge mate van uitkeringsafhankelijkheid een zeer grote impact op de gehele gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Zowel professionals op het gebied van inkomen als op het gebied van werk krijgen ermee te maken. Maar bijvoorbeeld ook de uitkeringsadministratie, handhavers, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers Wmo en Jeugdwet en medewerkers terugvordering moeten de nieuwe Wet inburgering op onderdelen in de praktijk gaan vormgeven. De 6 maanden durende zorgplicht, het persoonlijk plan inburgering en participatie, de samenwerking in de keten (DUO, COA, Vluchtelingewerk, onderwijs-instellingen etc.), het inzetten en monitoren van leerroutes, het bieden van (maatschappelijke) ondersteuning, het inzetten van positieve en negatieve prikkels zijn een aantal belangrijke elementen van de wet. Veel zaken zijn of worden uitgewerkt in gemeentelijke beleid. Om het lokale beleid goed te kunnen inbedden heeft de Bender Academie de basistraining de nieuwe Wet inburgering ontwikkeld. De basistraining behandelt vanuit een praktijkgericht perspectief de inhoud van de nieuwe Wet inburgering en hoe deze zich verhoudt met andere wetten binnen het gemeentelijk sociaal domein, zoals de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Hierdoor beschikken gemeentebreed alle mede-werkers over de relevante basiskennis om het gemeentelijk beleid te kaderen en de nieuwe Wet inburgering te implementeren en uit te voeren. Voor specialisten participatie, werk en/ of inburgering biedt de Bender Academie daarnaast nog een verdiepend aanbod in de vorm van een Verdieping de nieuwe Wet inburgering.

Voor wie is deze cursus?

Iedereen die in haar of zijn uitvoeringspraktijk te maken krijgt met (elementen van) de nieuwe Wet Inburgering.

Wat is het lesprogramma?

De training gaat in op de doelstellingen en achtergronden van De nieuwe Wet inburgering. Hierbij wordt ook ingegaan op het achterliggende brede perspectief van de wet en de beoogde integraliteit in de uitvoering. Daarna komen vanuit een praktijkgerichte invalshoek onder meer de onderstaande onderwerpen aan de orde: taakstelling gemeente en onderdelen van beleidsvorming; doelgroepen de nieuwe Wet Inburgering; relatie met de Participatiewet en andere regelgeving; gezinsemigranten nader bekeken; inburgeringsplicht en -termijnen; vrijstelling en ontheffing van de inburgeringsplicht; positie minderjarigen binnen de nieuwe Wet inburgering; brede intake, leerbaarheidstoets; persoonlijk inburgering plan; leerroutes; participatieverklaringstraject; ontzorgen in de eerste 6 maanden; ketenpartners en samenwerking (doorlopende lijn) handhaving; spanningsveld de nieuwe Wet inburgering en Participatiewet (verplichtingen, handhaving, niet uitkeringsgerechtigden, etc.); vereiste certificering aanbieders opleidingstrajecten.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van de training is dat je beschikt over alle kennis over de doelstellingen, achtergronden en juridische kaders rondom De nieuwe Wet inburgering in relatie tot gemeentelijke beleidsopgave die nodig is om de wet te kunnen implementeren en uit te voeren.

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

  • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
  • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
  • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
  • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
  • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
  • Onze trainingen zijn vrij van btw.
  • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
  • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.