Workshop diversiteit en inclusie

1 dagdeel Maatwerk
Workshop diversiteit en inclusie
1 dagdeel
Workshop diversiteit en inclusie Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

De rapporten 'Werk aan Uitvoering', 'Ongekend onrecht' en 'Klem tussen balie en beleid' geven aan dat er meer aandacht moet zijn voor goede randvoorwaarden en voor de menselijke maat. Dit zodat burgers niet meer in de knel komen en de dienstverlening krijgen die ze mogen verwachten. Door de maatschappelijke roep om meer menselijke maat is er wel meer aandacht nodig voor het vakmanschap van professionals. De menselijke maat betekent ook dat je inhoudt geeft aan begrippen als diversiteit en inclusie. Dit kan vanuit je functie als leidinggevende, beleidsmedewerker, re-integratieconsulent of medewerker HRM. Het vormgeven van deze begrippen in een organisatie is een langdurig proces, waarbij we graag adviseren. Deze workshop is een eerste verkenning en biedt handvatten om concreet aan de slag te gaan binnen je functie en/of als organisatie.

Voor wie is deze cursus?

De workshop diversiteit en inclusie is bestemd voor iedereen die uit hoofde van zijn functie te maken heeft en/of vormgeeft aan processen om diversiteit en inclusie binnen de organisatie in te bedden. Ook is de workshop brestemd voor professionals die zich meer bewust willen zijn over de gevolgen van een verhoogd diversiteits-/inclusiestreven in het eigen handelen.

Wat is het lesprogramma?

Tijdens de training wordt aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen: wat houden de begrippen 'diversiteit' en 'inclusie' in; de aangetoonde meerwaarde van diversiteit en inclusie in organisaties; het beantwoorden van de vraag waarom diversiteit en inclusie van jouw organisatie van belang is; het ontdekken van belemmerende factoren zoals de stereotyperende werking van het brein; je bewust worden van diverse vormen van onbewuste vooroordelen (unconscious bias) en hoe je deze kunt leren doorbreken; hoe ga je met het onderwerp concreet aan de slag en hoe bepaal je het startpunt en zorg je voor het nodige draagvlak.

Wat is het resultaat?

Na afloop van de workshop ben je op de hoogte van de basistheorie omtrent diversiteit en inclusie. Je kunt deze kennis effectief introduceren in je organisatie.