Basistraining Omgevingswet

Bender | Utrecht Meerdere startdata 2 dagen € 970
Basistraining Omgevingswet
Bender | Utrecht Meerdere startdata 2 dagen € 970
Basistraining Omgevingswet

De Omgevingswet vormt een fundamentele wijziging in het denken over de fysieke leefomgeving. Integraliteit, participatie, meer lokaal maatwerk, sneller en eenvoudiger: het zijn enkele uitgangspunten van deze wet, die 26 andere wetten vervangt. En die het juridisch kader biedt waarbinnen de komende jaren de grote opgaven in het ruimtelijk domein moeten worden aangepakt. Deze training biedt een interactieve kennismaking met de hoofdlijnen van de Omgevingswet.

Voor wie is deze cursus?

Deze training is interessant voor:

 • beginnende en ervaren overheidswerknemers in het ruimtelijk domein;
 • leden van gemeenteraden en colleges van burgemeesters en wethouders;
 • medewerkers van ruimtelijke adviesbureaus;
 • advocaten en bedrijfsjuristen die werkzaam zijn in het ruimtelijk domein.
Voor overheidswerknemers die niet in het ruimtelijk domein werkzaam zijn, bieden wij de training 'de Omgevingswet voor medewerkers buiten het ruimtelijk domein' aan.

Voor een kortere kennismaking met de Omgevingswet verwijzen wij naar de training 'de Omgevingswet in vogelvlucht'.

Wat is het lesprogramma?

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • waarom een omgevingswet?
 • het centrale begrip 'fysieke leefomgeving';
 • de beleidscyclus met de zes kerninstrumenten, waaronder de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning;
 • soorten regels;
 • de transitiefase 2023 2030;
 • vergunningsvrij bouwen;
 • kostenverhaal en nadeelcompensatie;
 • het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en toepasbare regels;
 • gemeentelijke medewerking aan nieuwe ontwikkelingen;
 • participatie.
Wat is het resultaat?

Aan het eind van deze training:

 • heb je op hoofdlijn kennisgemaakt met de achtergrond en de inhoud van de Omgevingswet;
 • weet je welke kerninstrumenten de Omgevingswet kent en weet je hun onderlinge relatie;
 • heb je de betekenis geleerd van de Omgevingswet voor het ruimtelijk domein;
 • heb je geleerd wat de Omgevingswet verwacht van medewerkers in het ruimtelijk domein;
 • heb je geleerd wat de grootste wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige praktijk.
Beschikbare data en locaties
Bender | Utrecht 06-02-2024 € 970
Bender | Utrecht 08-10-2024 € 970