De Omgevingswet in vogelvlucht

Bender | Utrecht Meerdere startdata 1 dag € 495
De Omgevingswet in vogelvlucht
Bender | Utrecht Meerdere startdata 1 dag € 495
De Omgevingswet in vogelvlucht

De Omgevingswet vormt een fundamentele wijziging in het denken over de fysieke leefomgeving. Integraliteit, participatie, meer lokaal maatwerk, sneller en eenvoudiger: het zijn enkele uitgangspunten van deze wet, die 26 andere wetten vervangt. En die het juridisch kader biedt waarbinnen de komende jaren de grote opgaven in het ruimtelijk domein moeten worden aangepakt.

Voor wie is deze cursus?

Deze training is interessant voor:

 • beginnende en ervaren overheidswerknemers in het ruimtelijk domein;
 • leden van gemeenteraden en colleges van burgemeesters en wethouders;
 • medewerkers van ruimtelijke adviesbureaus;
 • advocaten en bedrijfsjuristen die werkzaam zijn in het ruimtelijk domein.
Voor overheidswerknemers die niet in het

ruimtelijk domein werkzaam zijn, bieden wij de cursus 'de Omgevingswet voor medewerkers buiten het ruimtelijk domein' aan.

Voor een bredere kennismaking met de Omgevingswet verwijzen wij naar onder tweedaagse training 'de Omgevingswet'.

Wat is het lesprogramma?

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • waarom een Omgevingswet?
 • het centrale begrip 'fysieke leefomgeving';
 • de zes kerninstrumenten, waaronder de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning;
 • gemeentelijke medewerking aan nieuwe ontwikkelingen;
 • participatie.
Wat is het resultaat?

Aan het eind van deze training:

 • heb je kennisgemaakt met de hoofdlijn van de achtergrond en inhoud van de Omgevingswet;
 • weet je welke kerninstrumenten de Omgevingswet kent;
 • weet je de betekenis van de Omgevingswet voor het ruimtelijk domein;
 • weet je wat de Omgevingswet verwacht van medewerkers in het ruimtelijk domein;
 • weet je de grootste wijzigingen ten opzichte van de huidige praktijk.
Beschikbare data en locaties
Bender | Utrecht 09-04-2024 € 495
Bender | Utrecht 01-10-2024 € 495