De Omgevingswet voor medewerkers buiten het ruimtelijk domein

1 dagdeel
De Omgevingswet voor medewerkers buiten het ruimtelijk domein
1 dagdeel
De Omgevingswet voor medewerkers buiten het ruimtelijk domein

De Omgevingswet heeft niet alleen gevolgen voor medewerkers in het ruimtelijk domein. Ook andere (overheids-) werknemers gaan te maken krijgen met de gevolgen van deze wet, bijvoorbeeld werknemers uit het sociaal domein. En wanneer de gemeenteraad ervoor kiest om de mogelijkheden tot vergunningsvrij bouwen te verruimen, heeft dit ook gevolgen als je werkt op het gebied van toezicht, handhaving, financiën, basisadministraties of de Wet Bibob.

Jouw betrokkenheid bij keuzes die aan de voorkant in de harde kern van het ruimtelijk domein worden gemaakt, is dus nodig! En dat vraagt dat jij actief op de hoogte bent van de gevolgen van de Omgevingswet voor jouw werk.

Voor wie is deze cursus?

De training is interessant voor jou als jij niet in de harde kern van het ruimtelijk domein werkt, maar wel met de gevolgen van de Omgevingswet te maken krijgt, en dus bij het maken van beleidskeuzes aan de voorkant betrokken moet/wilt worden.

Wat is het lesprogramma?

Tijdens de training komt het volgende aan bod:

  • Theoretische kennismaking op hoofdlijnen met de Omgevingswet
  • Interactieve werksessie, waarin je aan de slag gaat met samenwerking en integraal denken zoals de Omgevingswet die vereist.
Wat is het resultaat?

Aan het eind van de training heb je kennisgemaakt met de hoofdlijnen van de Omgevingswet en begrijp je de betekenis hiervan. Je weet wat de wet voor gevolgen heeft voor jouw werk en voor de integrale samenwerking. Je weet wat de veranderopgave inhoud en kan zelf actief aan de slag in de samenwerking.