Grondzaken onder de Omgevingswet en de nota grondbeleid

Bender | Utrecht 16-01-2024 1 dag € 495
Grondzaken onder de Omgevingswet en de nota grondbeleid
Bender | Utrecht 16-01-2024 1 dag € 495
Grondzaken onder de Omgevingswet en de nota grondbeleid

De nieuwe Omgevingswet betekent ook veel voor hoe gemeenten hun grondbeleid moeten en kunnen vormgeven. Procedures veranderen, en de vaststelling van de Omgevingsvisie kan, als deze niet goed wordt voorbereid, behoorlijke gevolgen hebben voor Wvg-gebieden en het kostenverhaal. In deze training van een dag nemen we je mee met de veranderingen en geven we je praktische handvatten om ook onder de nieuwe wet het kostenverhaal goed geregeld te hebben. De werkwijze moet ook worden opgenomen in de Nota grondbeleid. Ook hier gaan we op in.

Voor wie is deze cursus?

De training is interessant voor gemeentelijke medewerkers en managers ruimtelijke ordening en grondzaken, gemeenteraadsleden, advocaten, juridisch adviseurs en bedrijfsjuristen.

Wat is het lesprogramma?

Omgevingswet

 • korte juridische introductie;
 • voorkeursrecht;
 • gedoogplichten;
 • onteigening;
 • nadeelcompensatie en Nota nadeelcompensatie;
 • kostenverhaal en bijdrage ruimtelijke kwaliteit.
Nota grondbeleid

 • actief grondbeleid, of juist niet?
 • vertaling van de Omgevingswet in de nieuwe Nota grondbeleid.
Wat is het resultaat?

Aan het eind van de training beschik je over:

 • inzicht in de doelstellingen en de systematiek van de Omgevingswet;
 • overzicht van instrumentarium, regels, themas, procedures;
 • inzicht in het grondzakendeel binnen het omgevingsplan;
 • overzicht over de uitdagingen en knelpunten.