Het omgevingsplan in de transitiefase

1 dag
Het omgevingsplan in de transitiefase
1 dag
Het omgevingsplan in de transitiefase

In deze training van een dag ga je praktisch aan de slag met de overgang van de Wet ruimtelijke ordening naar de Omgevingswet (de transitiefase 2023-2030'). Tijdens deze fase moeten gemeenten hun tijdelijke omgevingsplannen van rechtswege ombouwen tot volwaardige omgevingsplannen die voldoen aan alle eisen van de Omgevingswet.

Een goede uitvoering van de transitiefase vraagt om een plan van aanpak, waarin een gemeente diverse keuzes maakt over hoe zij die transitie wil vormgeven. De training geeft je inzicht in de verschillende onderwerpen die daarbij aan bod moeten komen, de verschillende keuzemogelijkheden en de voor- en

nadelen daarvan.

Voor wie is deze cursus?

De training is interessant voor gemeentelijke medewerkers die te maken hebben met het omgevingsplan tijdens de transitiefase, zoals projectleiders, (plan)juristen, vergunningverleners en projectmedewerkers Omgevingswet.

Wat is het lesprogramma?

Het programma van de training bestaat uit twee delen.

Deel 1

 • korte inleiding over het (tijdelijke) omgevingsplan
 • structuur van het omgevingsplan;
 • inhoud en inhoudelijke eisen;
 • procedure;
 • afwijking: welke mogelijkheden?
 • de opa;
 • procedure afwijking;
 • de transitiefase; drie verschillende sporen, waaronder de bruidsschat;
 • het plan van aanpak voor de transitiefase;
 • keuzemogelijkheden en consequenties; bijvoorbeeld: omgevingsplan aanpassen of opa verlenen?;
 • planning, fasering en prioritering;
 • bestuurlijke en ambtelijke impact.
Deel 2

We gaan dieper in op het werken met het tijdelijke omgevingsplan en afwijkingsvergunningen in de praktijk. Dit gebeurt aan de hand van casuïstiek uit de praktijk van alle dag.

Wat is het resultaat?

Tijdens deze training leer je:

 • de achtergrond en status van het omgevingsplan, het tijdelijke omgevingsplan, de opa en de transitiefase, en hun betekenis voor de praktijk;
 • wat er nodig is om te komen tot een goed plan van aanpak voor de transitiefase;
 • welke keuzes spelen in de transitiefase, zoals die tussen aanpassen omgevingsplan of opa verlenen
Je oefent hierbij met alledaagse casuïstiek.