Introductie in de schuldhulpverlening

1 dag
Introductie in de schuldhulpverlening
1 dag
Introductie in de schuldhulpverlening

Van alle mensen die zich melden bij een wijkteam, heeft ongeveer 80% financiële problemen. Mensen zonder werk hebben relatief vaker financiële problemen dan werknemers. Werk en daarmee een hoger inkomen is een belangrijke manier om uit de armoede en schulden te komen. Financiële problemen en schulden zorgen er juist voor dat mensen helemaal niet bezig zijn met het verkrijgen of behouden van werk. In beleidplannen wordt beschreven dat mensen integraal geholpen worden. Om dit in de praktijk te kunnen doen is kennis van andere vakgebieden noodzakelijk.

Voor wie is deze cursus?

De training introductie in de schuldhulpverlening is er voor medewerkers binnen het sociaal domein die zijdelings met de schuldhulpverlening te maken hebben. Bijvoorbeeld wijkteams, klantmanagers werk en inkomen en uitvoerders van de wmo en jeugdwet. Ook medewerkers van instellingen, denk aan ambulante begeleiding, die werken met clïenten en schuldenproblematiek hebben baat bij deze training.

Wat is het lesprogramma?

In de training komen de volgende onderdelen aan bod: het onstaan van schulden; hoe wordt gedrag beïnvloed door het hebben van schulden; het proces van schulddienstverlening en de wijze waarop dit is geörganiseerd; bijzondere schulden en schuldeisers; de verplichtingen voor de cliënt; de berekening van de beslagvrije voet en het vrij te laten bedrag; flankerende hulp zoals budgetcoaching, beschermingsbewind en budgetbeheer.

Wat is het resultaat?

Na het volgen van deze introductiecursus ben je bekend met de kaders en de achtergronden van de schuldhulpverlening. Je weet in grote lijnen hoe schulddienstverlening is georganiseerd en wat de mogelijkheden binnen de schuldhulpverlening zijn.