Actualiteiten Wmo

1 dag Maatwerk
Actualiteiten Wmo
1 dag
Actualiteiten Wmo Deze training is op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Met de komst van de Wmo 2015 is er veel gebeurd in Wmo-land. Onze hoogste rechter, de CRvB, heeft diverse belangrijke uitspraken gedaan over bijvoorbeeld resultaatgericht indiceren & normtijden en bevoegdheden van het college tot het stellen van regels over bijvoorbeeld de hoogte van een Pgb. Maar zijn er uitspraken over het toekennen van een financiële tegemoetkoming. En er zijn ontwikkelingen op het gebied van de Wet langdurige zorg.

In deze actualiteitentraining gaan we in op deze onderwerpen en meer binnen de Wmo. Dit gaan we doen aan de hand van recente rechtspraak en eventuele wetswijzigingen. Aan de hand van enkele stellingen gaan we met elkaar in discussie over de consequenties van de uitspraken.

Voor wie is deze cursus?

Deze training is interessant voor alle medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de Wmo - zowel beleid als uitvoering.

Wat is het lesprogramma?

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • resultaatgericht indiceren & normtijden, zowel op het gebied van begeleiding, alsook de hulp bij het huishouden;
  • financiële tegemoetkoming onder de Wmo 2015;
  • (on)mogelijkheden bij het verstrekken van een pgb;
  • verzamelen van persoonsgegevens t.b.v. het Wmo-onderzoek;
  • recente uitspraken CrvB en wetswijzigingen.
Wat is het resultaat?

Aan het einde van de training ben je niet alleen op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de Wmo, maar heb je daar ook je eigen mening over kunnen vormen.