Introductie in de Wmo

1 dag
Introductie in de Wmo
1 dag
Introductie in de Wmo

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Die ondersteuning thuis organiseren gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedere gemeente regelt de toegang en ondersteuning op zijn eigen manier. Maar wat is er nu eigenlijk in de Wmo geregeld? En hoe gaat het in de praktijk als iemand zorg thuis nodig heeft?

Voor wie is deze cursus?

Je bent werkzaam in een wijkteam, als zorgaanbieder, cliëntondersteuner of bijvoorbeeld als frontoffice-medewerker. Je krijgt vragen over huishoudelijke hulp, begeleiding, rolstoelen, vervoer en woonvoorzieningen. Je weet dat dit onder de Wmo valt en wilt graag de mensen goed kunnen informeren en adviseren.

Wat is het lesprogramma?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • wat valt er onder de Wmo?
  • wat zijn de uitgangspunten en wat is de werkwijze binnen de Wmo?
  • welke organisaties en deskundigheden spelen een rol bij de Wmo?
  • welke burgers doen een beroep op de Wmo?
  • wat zijn veel voorkomende Wmovraagstukken?
  • hoe kun je een Wmo vraag herkennen?
  • wat kun je zelf uitvragen voordat je een vraag doorgeleid?
  • waar kun je aanvullende informatie vinden over je eigen gemeente?
Wat is het resultaat?

Na het volgen van deze introductiecursus ben je bekend met de kaders en de achtergronden van de Wmo. Je krijgt inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten. Je leert wat de procedure is om een maatwerkvoorziening te krijgen en hoe een Wmo consulent te werk gaat bij het onderzoek en de afwegingen.