Kinderen en de Wmo

Bender | Utrecht 05-06-2024 2 dagen € 970 Maatwerk Open aanbod Bijna vol
Kinderen en de Wmo
Bender | Utrecht 05-06-2024 2 dagen € 970 Bijna vol
Kinderen en de Wmo

Soms zijn er speciale voorzieningen nodig om kinderen te laten participeren. Daarbij gaat het erom hen meer zelfredzaam te maken, de veiligheid van kinderen te waarborgen, kinderen te verzorgen, te vervoeren en om kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. De Wmo is verantwoordelijk voor het verstrekken van hulpmiddelen en vervoers-voorzieningen voor thuiswonende kinderen. In de cursus Kinderen en de Wmo-voorzieningen krijg je meer kennis over specifieke aandoeningen, de ontwikkeling van een kind met een aandoening en de behoefte aan hulpmiddelen en voorzieningen.

Voor wie is deze cursus?

Je werkt als Wmo- of jeugdconsulent en je hebt werkervaring in de uitvoering van de Wmo of de Jeugdwet. Je wilt graag leren welke mogelijkheden er zijn om ouders met kinderen met een beperking te ondersteunen met hulpmiddelen en voorzieningen.

Wat is het lesprogramma?

Je krijgt twee trainingsdagen waarin voorzieningen voor kinderen centraal staan. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • veel voorkomende ziektebeelden bij kinderen zoals cerebrale parese, Spina Bifida, spierziektes en een meervoudige complexe handicap;
 • de ontwikkeling van een kind met aangeboren of verworven beperkingen;
 • onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden om dit op te lossen;
 • rolstoelen en vervoersvoorzieningen: productkennis en keuzeproces;
 • losse woonvoorzieningen specifiek voor kinderen;
 • afbakening wetgeving; Wlz, Jeugdwet, Passend Onderwijs;
 • samenwerking met kind, ouder(s), casusregisseur en behandelaars.
Wat is het resultaat?

Na de training heb je geleerd:

 • welke beperkingen er kunnen zijn bij kinderen en wat de oorzaak is;
 • hoe de ontwikkeling verloopt en hoe je de zelfredzaamheid van kinderen kan bevorderen;
 • hoe je de behoefte aan hulpmiddelen en vervoer kunt bespreken en onderzoeken;
 • welke oplossingen er zijn binnen en buiten de Wmo;
 • welke specifieke kindvoorzieningen er zijn en welke afwegingen gemaakt worden bij de selectie.
Wanneer zijn de lesdagen?
Bender | Utrecht
dag 105-06-202409:30 tot 16:30 uur
dag 212-06-202409:30 tot 16:30 uur

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

 • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
 • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
 • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
 • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
 • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
 • Onze trainingen zijn vrij van btw.
 • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
 • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.