Kinderen en de Wmo

Bender | Utrecht Meerdere startdata 2 dagen € 970
Kinderen en de Wmo
Bender | Utrecht Meerdere startdata 2 dagen € 970
Kinderen en de Wmo

Soms zijn er speciale voorzieningen nodig om kinderen te laten participeren. Daarbij gaat het erom hen meer zelfredzaam te maken, de veiligheid van kinderen te waarborgen, kinderen te verzorgen, te vervoeren en om kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. De Wmo is verantwoordelijk voor het verstrekken van hulpmiddelen en vervoers-voorzieningen voor thuiswonende kinderen. In de cursus Kinderen en de Wmo-voorzieningen krijg je meer kennis over specifieke aandoeningen, de ontwikkeling van een kind met een aandoening en de behoefte aan hulpmiddelen en voorzieningen.

Voor wie is deze cursus?

Je werkt als Wmo- of jeugdconsulent en je hebt werkervaring in de uitvoering van de Wmo of de Jeugdwet. Je wilt graag leren welke mogelijkheden er zijn om ouders met kinderen met een beperking te ondersteunen met hulpmiddelen en voorzieningen.

Wat is het lesprogramma?

Je krijgt twee trainingsdagen waarin voorzieningen voor kinderen centraal staan. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • veel voorkomende ziektebeelden bij kinderen zoals cerebrale parese, Spina Bifida, spierziektes en een meervoudige complexe handicap;
 • de ontwikkeling van een kind met aangeboren of verworven beperkingen;
 • onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden om dit op te lossen;
 • rolstoelen en vervoersvoorzieningen: productkennis en keuzeproces;
 • losse woonvoorzieningen specifiek voor kinderen;
 • afbakening wetgeving; Wlz, Jeugdwet, Passend Onderwijs;
 • samenwerking met kind, ouder(s), casusregisseur en behandelaars.
Wat is het resultaat?

Na de training heb je geleerd:

 • welke beperkingen er kunnen zijn bij kinderen en wat de oorzaak is;
 • hoe de ontwikkeling verloopt en hoe je de zelfredzaamheid van kinderen kan bevorderen;
 • hoe je de behoefte aan hulpmiddelen en vervoer kunt bespreken en onderzoeken;
 • welke oplossingen er zijn binnen en buiten de Wmo;
 • welke specifieke kindvoorzieningen er zijn en welke afwegingen gemaakt worden bij de selectie.
Beschikbare data en locaties
Bender | Utrecht 07-02-2024 € 970
Bender | Utrecht 05-06-2024 € 970