Opleiding Wmo consulent (versneld)

Bender | Utrecht Meerdere startdata 10 dagen € 4.495 Maatwerk Open aanbod
Opleiding Wmo consulent (versneld)
Bender | Utrecht Meerdere startdata 10 dagen € 4.495
Opleiding Wmo consulent (versneld)

Als Wmo-consulent wordt er veel van je gevraagd: je moet heel wat kennis en vaardigheden hebben om je vak goed te kunnen uitoefenen. En dat in een steeds veranderende omgeving. Als Wmo-consulent onderzoek je de noodzaak tot een voorziening op grond van de Wmo. Je draagt zorg voor de behandeling en afhandeling van Wmo-meldingen, je onderzoekt de hulpvraag en stelt indien nodig een indicatie ten behoeve van de besluitvoering. Je legt hiervoor huisbezoeken af en voert keukentafelgesprekken ter beoordeling van de melding. Waar nodig betrek je externe partijen. Je rondt je onderzoek af middels het opstellen van rapportages en beschikkingen.

Voor wie is deze cursus?

Wil je je om- of bijscholen tot Wmo-consulent? Ga je weer herintreden in de Wmo? Dan is de opleiding Wmo-consulent zeer geschikt.

Wat is het lesprogramma?

De opleiding tot Wmo-consulent bestaat uit tien trainingsdagen. Wekelijks volg je 1-2 trainingsdagen. Na afloop van de trainingsdagen volgt een Proeve van bekwaamheid. De lesdagen zijn onder verdeeld in vier modules.Module 1 - Achtergronden en wettelijk kader Wmo (1 dag)

Module 1 staat in het teken van het kennismaken met de Wmo. Basisbegrippen worden nader toegelicht en er wordt een juridische basis gelegd aangaande het wettelijk kader, welke later in de opleiding verder wordt uitgediept. Theorie en werkvormen wisselen elkaar af, waarbij zoveel mogelijk de vertaling naar de praktijk wordt gemaakt. Tevens wordt in deze module een eerste stap gemaakt in het verrichten van kwalitatief onderzoek.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • historie, visie en uitgangspunten van de Wmo;
 • Europese, landelijke en lokale regelgeving: Wmo 2015, Algemene wet bestuursrecht, gemeentelijke verordening, besluit maatschappelijke opvang, beleidsregels, AVG;
 • proces van melding tot besluit;
 • wanneer wordt een voorziening ingezet en wanneer niet?
 • kennismaking met verschillende maatwerkvoorzieningen;
 • de eigen bijdrage;
 • richtlijnen voor kwalitatief onderzoek (6 stappenplan CRvB);
 • het doel en de opbouw van het keukentafelgesprek.
Module 2 - De inwoner en zijn ondersteuningsvraag (3 dagen)

In module 2 worden de verschillende doelgroepen die gebruik maken van de Wmo behandeld. Je vergroot je kennis aangaande diverse lichamelijke en geestelijke ziektebeelden. Je leert hoe een aandoening zich vertaalt naar een ondersteuningsbehoefte in het dagelijks leven van de inwoner en weet in te schatten wat een inwoner nodig heeft om beter te kunnen functioneren. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • hoe je het keukentafelgesprek passend introduceert;
 • middels welke vragen je in het gesprek het functioneren van de inwoner in kaart kunt brengen;
 • hoe je de mate van zelfredzaamheid vaststelt;
 • inwoners met een psychiatrische stoornis (o.a. stemmings-, angst-, psychotische en persoonlijkheidsstoornissen);
 • inwoners met een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS, verstandelijke beperking);
 • inwoners met een neurocognitieve aandoening (dementie);
 • inwoners met een zintuiglijke beperking;
 • inwoners met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • diverse lichamelijke ziektebeelden, zoals reumatische aandoeningen, osteoporose, harten vaatziekten, longaandoeningen en nieuwvormingen;
 • somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK);
 • behandelmogelijkheden bij diverse aandoeningen
 • hoe samenwerking met andere disciplines/hulpverleners een meerwaarde kan hebben.
Module 3 - Oplossingen en maatwerkvoorzieningen (4 dagen)

Een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo wordt pas ingezet wanneer er geen andere passende oplossingen zijn. Als Wmo-consulent onderzoek je welke oplossingen er mogelijk zijn en adviseer je de inwoner hier over. Je leert in deze module af te wegen wanneer een voorliggende oplossing passend is en wanneer er moet worden overgegaan tot een voorziening vanuit de Wmo. Om deze afweging te kunnen maken wordt er in de module dieper ingegaan op diverse voorliggende oplossingen en maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. Aan de hand van casuïstiek leer je welke oplossing voor wie geschikt is.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • SMART doelen formuleren en aan de hand hiervan oplossingen bedenken en bespreken;
 • eigen kracht: aanleren van taken, reorganisatie van taken en veranderen van gedrag;
 • wat je wel en niet mag verwachten van huisgenoten (gebruikelijke hulp);
 • netwerk: mobiliseren en uitbreiden van het eigen netwerk;
 • mantelzorgondersteuning, respijtzorg;
 • algemeen gebruikelijke voorzieningen, algemene voorzieningen en de sociale kaart;
 • begeleiding en beschermd wonen;
 • huishoudelijke ondersteuning;
 • rolstoelen en vervoersvoorzieningen;
 • woonvoorzieningen en woningaanpassingen.
Module 4 - Het gesprek en het onderzoek (2 dagen)

In deze afsluitende module worden theorie en praktijk samengebracht. Je leert formeel en burgergericht verslagen te schrijven en weet middels welke gesprekstechnieken je meer informatie verkrijgt en gedragsverandering uitlokt. Het betreft een interactieve module met diverse oefeningen om vaardigheden te ontwikkelen. Op de laatste middag is er een acteur aanwezig om praktijksituaties zo realistisch mogelijk na te bootsen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • het gebruik van verschillende onderzoeksbronnen;
 • formeel en burgergericht rapporteren;
 • onderbouwd een besluit nemen;
 • gesprekshouding; de invloed van persoonlijke voorkeuren, normen en waarden in het contact met de inwoner;
 • gespreksvaardigheden die leiden tot een open dialoog;
 • het toepassen van motiverende gespreksvoering;
 • aanvragen van onafhankelijk medisch advies;
 • resultaatgericht en PxQ indiceren;
 • Zorg In Natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (pgb).
**Proeve van bekwaamheid voor Wmo-consulent**

De proeve van bekwaamheid bestaat uit een kennisgedeelte en een praktijkgedeelte. In de kennistoets worden vragen gesteld over de inhoud van alle modules. Deze toets maak je thuis.

Je krijgt van de beoordelaar persoonlijk een reactie. Daarna voer je de praktijkopdracht uit, bestaande uit het voeren van een keukentafelgesprek en het schrijven van een onderzoeksverslag. Ter voorbereiding op het gesprek krijg je gegevens van een inwoner, waarmee je je thuis kunt voorbereiden. Voor het gesprek met de inwoner kom je naar onze locatie in Utrecht. Daar voer je het gesprek met de inwoner (een acteur). Na het gesprek krijg je de gelegenheid te reflecteren op je werkwijze en hoor je van de acteur en van de beoordelaar hoe zij vonden dat het gesprek is gegaan. Je krijgt waardevolle tips die je helpen in de gesprekken met de inwoners van de gemeente waar je werkzaam bent.

Het laatste onderdeel van de proeve is het schrijven van een onderzoeksverslag. Thuis verwerk je de gegevens uit het keukentafelgesprek in een verslag. Deze wordt nagekeken door de beoordelaar en ook hierop krijg je feedback.

_Evaluatie_

De beoordelaar geeft voor alle onderdelen een score en aan de hand daarvan wordt bepaald of je de proeve met goed gevolg hebt afgelegd.

Wat is het resultaat?

Na deze opleiding heb je voldoende basiskennis en -vaardigheden om te gaan werken als Wmo-consulent. Je kent de uitgangspunten en de werkwijze van de Wmo. Je hebt een beeld van inwoners die zich melden bij de Wmo en van hun problemen. Je weet hoe je de burger kunt ondersteunen en ben je in staat om een gedegen afweging te maken.

Wanneer zijn de lesdagen?
Bender | Utrecht
dag 111-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 212-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 318-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 419-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 525-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 626-09-202409:30 tot 16:30 uur
dag 702-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 803-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 909-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 1010-10-202409:30 tot 16:30 uur
dag 1106-11-2024Proeve van bekwaamheid
dag 1207-11-2024Proeve van bekwaamheid
Bender | Utrecht
dag 105-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 206-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 312-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 413-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 519-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 620-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 726-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 827-11-202409:30 tot 16:30 uur
dag 903-12-202409:30 tot 16:30 uur
dag 1004-12-202409:30 tot 16:30 uur
dag 1107-01-2025Proeve van bekwaamheid
dag 1208-01-2025Proeve van bekwaamheid
Beschikbare data en locaties
Bender | Utrecht 11-09-2024 € 4.495
Bender | Utrecht 05-11-2024 € 4.495

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

 • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
 • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
 • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
 • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
 • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
 • Onze trainingen zijn vrij van btw.
 • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
 • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.