Pgb in de Wmo

1 dag Maatwerk
Pgb in de Wmo
1 dag
Pgb in de Wmo Deze training is op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Het persoonsgebonden budget in de Wmo 2015: volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen organiseren en volgens de ander een instrument waarbij het toezicht vaak te wensen overlaat. Het is in de praktijk niet altijd duidelijk welke ondersteuning er met een persoonsgebonden budget wordt ingekocht door de burger. Waaraan ontbreekt het in de uitvoering van het toezicht als het gaat om het verstrekte persoonsgebonden budget?

De hoofdregel is zorg in natura, tenzij… Waaruit bestaat dit tenzij precies? Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een persoonsgebonden budget? En welke voorwaarden mag een gemeente stellen bij de toekenning van een maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget? Wat regelen de Wmo 2015 hieromtrent? Welke jurisprudentie is in dit kader relevant en wat is de betekenis hiervan in de uitvoeringspraktijk? Op welke wijze dienen gemeenten een pgb beleid te voeren? Welke beleidsvrijheid heeft de gemeente hierbij? Het sociaal domein is in ontwikkeling. Het voorkomen van juridisering is tot op heden niet gelukt. Er wordt in het sociaal domein volop geprocedeerd. Hoe kunnen deze procedures worden voorkomen? Hoe kunnen de besluiten, als het gaat om het persoonsgebonden budget, kwalitatief worden verbeterd?

Voor wie is deze cursus?

Deze eendaagse training is interessant voor medewerkers bezwaar en beroep, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers, Wmo-consulenten en andere geïnteresseerden in het sociaal domein.

Wat is het lesprogramma?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de procedure rondom toekenning/ afwijzing van een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb;
  • keuzevrijheid, voorwaarden en beperkingen;
  • trekkingsrecht en pgb 2.0;
  • welke ruimte hebben gemeenten voor een eigen invulling;
  • verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ingekochte ondersteuning
  • toezicht en handhaving;
  • actuele jurisprudentie en de betekenis voor de uitvoeringspraktijk;
  • een blik naar de toekomst;
  • wijziging van het pgb-systeem.
De actuele dilemmas in de praktijk rondom de persoonsgebonden budgetten blijven onderwerp van gesprek. Diverse gemeenten zoeken de balans tussen het behalen van doelstellingen in het sociaal domein en de werkdruk en regeldruk in de praktijk.

Wat kunnen wij bijvoorbeeld leren van de Wlz en Zvw? En hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en de mogelijkheid van toezicht en handhaving? Welke keuzes kunnen en/ of moeten er gemaakt worden om het systeem toekomstbestendig te maken en te houden. Allerlei vragen waarbij de mogelijke antwoorden de input vormen van deze trainingsdag.

Wat is het resultaat?

Na het volgen van deze training beschik je over actuele kennis over het indiceren van het pgb in de Wmo.