Rolstoel en vervoersvoorzieningen

Bender | Utrecht Meerdere startdata 4 dagen € 2.160
Rolstoel en vervoersvoorzieningen
Bender | Utrecht Meerdere startdata 4 dagen € 2.160
Rolstoel en vervoersvoorzieningen

Veel mensen met een beperking zijn afhankelijk van een rolstoel en/of vervoersvoorziening. Heb je te maken met wensen en behoeften van de inwoner maar ook met de technische mogelijkheden en kosten? In deze training kijken we naar de medische, ergonomische, technische en juridische aspecten om zo een passende oplossing voor de inwoner te vinden.

Voor wie is deze cursus?

Je adviseert over en/of selecteert en verstrekt rolstoelen voor dagelijks gebruik en individuele vervoersvoorzieningen. Je beschikt over basiskennis van de Wmo en hebt enige (para)medische kennis.

Wat is het lesprogramma?

Tijdens vier cursusdagen staan de selectiefases in het Wmo-proces centraal.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • een analyse maken van het zit-, verplaatsen vervoersprobleem van de inwoner;
 • doelen van de voorziening(en) opstellen;
 • een programma van eisen opstellen voor een rolstoel en een vervoersvoorziening;
 • rol van de consulent en leverancier;
 • oplossingen voor verschillende zitproblemen;
 • oplossingen voor verschillende bedieningsproblemen;
 • rijvaardigheid en verkeersveiligheid;
 • (nieuwe) producten en technische aanpassingsmogelijkheden;
 • combinatiemogelijkheden van verschillende voorzieningen;
 • afwegingen die gemaakt worden bij de selectie;
 • voorbeelden en bespreken van casuïstiek.
Wat is het resultaat?

Tijdens de training heb je geleerd:

 • de mogelijkheden en beperkingen van de inwoner te vertalen naar een adequate voorziening;
 • welke eisen er gesteld worden vanuit de gebruiker aan de rolstoel en de vervoersvoorziening;
 • hoe rijvaardigheid en verkeersveiligheid kunnen worden beoordeeld;
 • wat de producten aanpassingsmogelijkheden van de voorzieningen zijn.
Beschikbare data en locaties
Bender | Utrecht 12-03-2024 € 2.160
Bender | Utrecht 14-11-2024 € 2.160