Wmo en begeleiding

1 dag Maatwerk
Wmo en begeleiding
1 dag
Wmo en begeleiding Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

De gemeente is binnen de Wmo verantwoordelijk voor de maatwerkvoorziening Begeleiding: ambulant en dagbesteding. Het uitgangspunt is het inzetten van maatwerk. Voor jou als consulent vraagt dit zowel om inhoudelijke kennis als vaardigheden binnen het gesprek. Binnen welke wetgeving hoort begeleiding? En welke vragen stel je om de ondersteuningsvraag concreet te krijgen? Wanneer is deze vraag op te lossen met gebruikelijke hulp of voorliggende voorzieningen? Welke criteria zijn er om de maatwerkvoorziening begeleiding te onderbouwen? Wanneer vraag jij medisch advies op? Hiermee gaan we aan de slag in deze training!

Bender reikt jou in deze verdiepingstraining de handvatten aan om deze vragen te beantwoorden. Zodat jij in de praktijk maatwerk kunt bieden en aansluit bij de behoefte van je doelgroep.

Voor wie is deze cursus?

Je bent Wmo-consulent, maakt deel uit van een wijkteam, bent loketmedewerker of je werkt bij een zorgaanbieder of welzijnsorganisatie. Je wilt verdieping in gespreksvoering en leren hoe je kunt bepalen welke voorziening passend is. Je beschikt over basiskennis van de doelgroepen binnen de Wmo en over de kennis en vaardigheden om een (keukentafel)gesprek te voeren.

Wat is het lesprogramma?

Voorafgaand aan de trainingsdag volg je een online lesprogramma. In de e-module en de klassikale cursusdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • samenwerking wettelijke kaders sociaal domein (Participatiewet, Jeugdwet, schuldhulpverlening);
 • afbakening aanpalende wetgeving (Zvw, Wlz);
 • het belang van doorvragen om de ondersteuningsbehoefte te concretiseren;
 • reële doelen samen bespreken met oog op ontwikkeling van sociale redzaamheid en participatiemogelijkheden van de cliënt;
 • gebruikelijke hulp versus mantelzorg en innovatie op voorliggende oplossingen;
 • de afweging en motivering van maatwerkproducten (zin/pgb);
 • opvragen van medisch advies;
 • inhoudelijke evaluatie van uitvoering maatwerk Begeleiding op cliëntgerichtheid, veiligheid, doeltreffendheid en doelmatigheid met de zorgaanbieder;
 • het samenspel tussen consulent en zorgaanbieder op het gebied van kwaliteit.
Er is veel ruimte voor casuïstiek en uitwisselen van ervaringen. Dit biedt houvast bij de afwegingen die je maakt.

Wat is het resultaat?

Je hebt tijdens de training geleerd:

 • de wettelijke kaders van het sociaal domein en aanpalende wetgeving;
 • wat er aan bod moet komen in de vraagverheldering;
 • hoe je doelen concretiseert van de inwoner en zijn / haar netwerk;
 • hoe je eigen kracht, netwerkversterking, gebruikelijke hulp en algemene voorzieningen bespreekt;
 • mogelijkheden te onderzoeken ter bevordering van sociale redzaamheid en participatie;
 • de vertaling te maken van de ondersteuningsbehoefte naar wens en doelen om te komen tot passende oplossingsrichtingen;
 • vanuit welke kaders er aandacht moet zijn voor kwaliteit.

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

 • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
 • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
 • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
 • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
 • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
 • Onze trainingen zijn vrij van btw.
 • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
 • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.