Wmo en beschermd wonen

1 dag Maatwerk
Wmo en beschermd wonen
1 dag
Wmo en beschermd wonen Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

Een deel van de mensen met een psychiatrische aandoening heeft een beschermde woonvorm nodig. Het inventariseren/adviseren en bepalen van de toegang tot beschermd wonen is een taak voor (centrum)gemeentes of hebben de taak uitbesteed aan bijvoorbeeld GGD. Het betreft een kwetsbare doelgroep met de vraag of zij in staat zijn tot (ambulant) zelfstandig wonen. Op basis van welke afwegingen onderbouw je deze maatwerkvoorziening en wanneer zijn de mogelijkheden van ambulant wonen wel maatwerk? Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens de training Beschermd wonen!

Voor wie is deze cursus?

Jouw taak is om te inventariseren, adviseren en/of vast te stellen of iemand beschermd wonen nodig heeft. Je kent de beoordelingscriteria voor toegang tot beschermd wonen in jouw (centrum) gemeente, en je voert (binnenkort) het beleid uit.

Om deze training te kunnen volgen is het noodzakelijk dat je basiskennis hebt over de doelgroep psychiatrie. Je kent veelvoorkomende ziektebeelden, weet welke problematiek je vaak tegenkomt en welke behandelmogelijkheden er zijn. Bezit je deze kennis nog onvoldoende?

Volg dan eerst de e-module doelgroep Wmo psychiatrische aandoeningen.

Wat is het lesprogramma?

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de boodschap van de Adviescommissie Toekomst beschermd wonen (van beschermd wonen naar beschermd thuis);
 • de doelgroep en uitvoering van zorg binnen de huidige zorgorganisaties BW;
 • domeinoverstijgende problematiek bij specifieke doelgroep 18en 18+;
 • samenwerking en afbakening met de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet;
 • wanneer is beschermd thuis mogelijk en wanneer blijft het beschermd wonen;
 • (ambulantiseren zoals adviescommissie voordraagt);
 • welke mogelijkheden zijn er in de wijk: kansen en risicos.

Er is veel ruimte voor casuïstiek en uitwisselen van ervaringen. Dit biedt houvast bij de afwegingen die je maakt.

Wat is het resultaat?

Je leert in de e-module:

 • over terminologie en de knelpunten binnen beschermd wonen;
 • de desbetreffende doelgroep en wat belangrijk is in het gesprek met hen;
 • over vrijheidsbeperkende maatregelen;
 • welke wetgeving je nog meer mee te maken hebt, en welke voorliggende voorzieningen besproken moeten worden.

Je leert in de training:

 • over behandelmogelijkheden en herstelperspectief van de doelgroep wat betreft zelfredzaamheid en participatie;
 • de domeinoverstijgende problematiek inzichtelijk te krijgen bij jongvolwassenen;
 • het concretiseren van de ondersteuningsbehoefte en 24-uurs toezicht;
 • beschermd wonen als maatwerkvoorziening te onderzoeken en onderbouwd te indiceren;
 • innovatief denken voor een beschermd thuis oftewel een verlengde leefomgeving in de vorm van extra ogen in de wijk.

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

 • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
 • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
 • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
 • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
 • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
 • Onze trainingen zijn vrij van btw.
 • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
 • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.