Opleiding Coördinator van persoonsgerichte zorg (verpleegkundigen niveau 4)

8 dagen Maatwerk
Opleiding Coördinator van persoonsgerichte zorg (verpleegkundigen niveau 4)
8 dagen
Opleiding Coördinator van persoonsgerichte zorg (verpleegkundigen niveau 4) Deze training is enkel voor jouw team op maat samen te stellen en als incompany aan te vragen

De zorg staat voor een grote opgave. Hoe kan er zorg geboden worden waarbij de zorgvrager écht centraal staat? Waarbij er een bijdrage geleverd wordt aan het gevoel van welzijn dat veel verder reikt dan de lichamelijk gezondheid alleen?

Je bent zorgprofessional en op zoek naar verdieping en verbreding in je werk. Je wilt nog beter worden in wat je doet, zodat je nog meer impact kan maken in je werk. De trainers hebben hun sporen verdiend in het werkveld van de zorg en zullen vol enthousiasme hun kennis en ervaring met jou delen.

Voor wie is deze cursus?

Deze opleiding is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 4 die zich willen blijven ontwikkelen. Die de verdieping willen vinden in het persoonsgericht werken en positieve gezondheid. Daarnaast wil je de verschillende specialisaties binnen de VVT nog meer leren benaderen vanuit de persoonsgerichte zorg en de positieve gezondheid. Denk bij deze specialisaties aan dementie, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), palliatieve zorg, psychiatrie en gedragsproblematiek bij ouderen.

Wat is het lesprogramma?

De opleiding is opgebouwd uit 8 modules.

Module 1 - Positieve gezondheid en zingeving

Positieve Gezondheid is een brede kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies, namelijk lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Met die brede benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

In deze module leer je wat positieve gezondheid inhoudt. Je gaat aan de slag met de spinnenwebmethode, waarbij per dimensie de mate van gezondheid in kaart wordt gebracht. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van het gevoel van welzijn van de zorgvrager.

Deze module besteedt extra aandacht aan de dimensie over zingeving.

Module 2 - Persoonsgerichte Zorg en EVVtaken

Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. En dat kan van persoon tot persoon enorm verschillen. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft jouw zorgvrager nodig om zich goed en tevreden te voelen?

In deze module wordt de theorie van persoonsgerichte zorg behandeld. Daarnaast ga je praktisch aan de slag met hoe je persoonsgerichte zorg in de praktijk methodisch kunt toepassen, juist in jouw rol als coördinator en EVVer. Ook wordt in deze module aandacht besteed aan het omgaan met ethische dilemmas en aan de wet- en regelgeving in relatie tot persoonsgerichte zorg.

Module 3 - Methodisch werken en klinisch redeneren

Je gaat aan de slag met het zorgleefplan. Dat is voor jou natuurlijk niet nieuw! De verdieping vind je in deze module vooral in hoe je de uitkomsten van de spinnenwebmethode uit module 1 vertaalt naar het zorgleefplan. En daarnaast hoe je persoonsgerichte zorg uit module 2 een plek geeft in het zorgleefplan.

Module 4 - Begeleiden en coachen & motiverende gesprekstechnieken

Begeleiden en coachen van zorgvragers, mantelzorgers en collegas. Dat is de kern van deze module. Er worden verschillende methodes en gesprekstechnieken behandeld die je direct in de praktijk kunt toepassen. Extra aandacht is er voor de

methode motiverende gespreksvoering. Deze techniek is een heel handig hulpmiddel in het stimuleren van zorgvragers tot eigenaarschap.

Module 5 - Palliatieve zorg en gesprekstechnieken

In deze module wordt ingegaan op de zorg en ondersteuning van zorgvragers in de palliatieve levensfase. Dit benader je vanuit de positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg. Je leert specifieke gesprekstechnieken gericht op rouwbegeleiding.

Module 6 - Dementie en psycho-educatie

Je verdiept je in verschillende ziektebeelden van dementie. Ook in deze module wordt dit benaderd vanuit de positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg. Je leert wat de meerwaarde is van

psycho-educatie is bij deze doelgroep en je kunt het vervolgens natuurlijk ook toepassen.

Module 7 - Psychiatrie en onbegrepen gedrag

Verschillende psychiatrische ziektebeelden worden behandeld die voorkomen binnen de ouderenzorg. Je leert wat deze psychiatrische problemen betekenen voor de zorgvrager en zijn omgeving waarbij je dit benaderd vanuit de positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg. Je gaat aan de slag met de methode van het STIP-model gericht op preventie en behandeling van onbegrepen gedrag.

Module 8 - Niet-aangeboren hersenletsel en het STIP-model

Er komen verschillende ziektebeelden binnen NAH (niet-aangeboren hersenletsel) aan bod, waarbij de positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg het uitgangspunt zijn.

Je zal je verder verdiepen in het STIPmodel en je leert dit toe te passen bij zorgvragers met NAH.

Wat is het resultaat?

Aan het eind van deze opleiding sta je nog steviger in je schoenen als het gaat om jouw visie op de zorg van vandaag de dag. Daarnaast ben je concreet aan de slag gegaan met hoe jij jouw zorgvragers kunt ondersteunen bij het vergroten van eigenaarschap (persoonsgerichte zorg) en gevoel van welzijn (positieve gezondheid).

Je hebt nieuwe methodes en interventies geleerd die je direct kunt toepassen in de praktijk. Hierbij ligt de focus bij jouw rol als coördinator van zorg en ga je aan de slag met gemiddeld complexe casuïstiek. Ten slotte heeft jouw klinisch redeneren binnen de verschillende specialisaties een flinke boost gekregen.

Wat past het beste bij jouw team?

Deel je trainingsdoelstelling

Bij Bender begrijpen we dat teamontwikkeling essentieel is. Daarom hebben we de juiste expertise in huis om je te helpen bij het identificeren van de behoeften van jouw afdeling en het ontwerpen van een programma dat aansluit bij de bedrijfsdoelen. Na het bespreken van de trainingssbehoefte, stellen wij met een gespecialiseerd team een compleet en concreet plan van aanpak op.

Daarom Bender

De voordelen van onze Academie

  • Al ruim 20 jaar zijn wij dé praktijkexpert voor jou en je team.
  • Onze toptrainers komen rechtstreeks uit het vakgebied.
  • Jaarlijks leiden wij zo'n 5.000 professionals op.
  • Wij zijn CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd.
  • Wij worden erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG.
  • Onze trainingen zijn vrij van btw.
  • Je krijgt gratis toegang tot de expertdesk.
  • Deelnemers waarderen ons met een 8,6.