Bender Opleidingsadviseur Participatiewet

13 februari 2024 Leestijd: minuten

Trainingstrajecten met impact van de Bender Opleidingsadviseur Participatiewet
Maak kennis met Dragana; specialist Participatiewet en opleidingsadviseur bij de Bender Academie. 
Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisering van de kenniscursussen, vaardigheidstrainingen, coaching en intervisie.

Wie is Dragana Lazarevic?

"Ik ben specialist Participatiewet en opleidingsadviseur bij de Bender Academie. Al 25 jaar ben ik actief binnen het sociaal domein vanuit verschillende functies en posities binnen gemeenten: van klantmanager tot projectleider en trainer. Multi-problematiek en de complexere doelgroepen zijn mijn voornaamste aandachtsgebieden.

Als opleidingsadviseur Participatiewet ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisering van de kenniscursussen, vaardigheidstrainingen, coaching en intervisie. Samen met mijn collega opleidingsadviseurs Wmo, jeugd en schuldhulpverlening focussen we op een integrale benadering binnen ons opleidingsaanbod. Dat aanbod is gericht op continue deskundigheidsbevordering van de collega’s van Bender én van de medewerkers van onze opdrachtgevers.

Ik kan mij helemaal vinden in de werkwijze van Bender: ruimte, vrijheid en betrokkenheid om met de opdrachtgever mee te denken, oplossingen te zoeken en win-win situaties te creëren. Dat is zo belangrijk als ik optimaal wil functioneren. Dan voel ik echt dat we iets betekenen en bijdragen.

Natuurlijk kunnen medewerkers van gemeenten aanhaken op de interne opleidingslijn bij Bender, maar met in company trajecten leveren we het echte maatwerk. Verordeningen en het beleid van de opdrachtgever worden in de training meegenomen. We geven aandacht aan de exacte vraag van de opdrachtgever en wat er speelt binnen de organisatie en het team."

Welke veranderingen hebben de afgelopen jaren de meeste gevolgen gehad voor de uitvoering van de Participatiewet?

"De gevolgen van de coronacrisis zijn niet te onderschatten. Gemeenten moesten razendsnel ondersteuning op poten zetten en gaan werken op een wijze die we niet kende. De grenzen van de wet werden bereikt en soms overschreden. De crisis heeft de problematiek binnen de verschillende doelgroepen vergroot: meer stress, meer gevoel van onveiligheid, onzekerheid, wantrouwen richting de overheid, verdergaande individualisering, financiële zorgen en psychische problematiek. Een effect dat zich een veranderende samenleving met oorlogen, meer polarisatie en minder sociale samenhang, nog nadrukkelijker laat voelen.

Ga je dat als uitvoeringsorganisatie allemaal even oplossen? Nee. Samen met de opdrachtgevers en de deelnemers aan onze trainingen zitten we op dit moment in de analysefase. We zijn bezig op de doelgroepen weer te leren kennen en te duiden wat er allemaal speelt. En op grond daarvan stellen we prioriteiten en formuleren we lijnen en maatregelen die in de praktijk toepasbaar zijn. Per organisatie moet je daarbij kijken wat gelet op de specifieke lokale problematiek, de beschikbare middelen en tijd reëel is."

Hoe zien de komende jaren eruit?

Wat ik zie is dat momenteel alles draait om caseload. De vraag is hoe we deze omlaag krijgen. Ik heb voorbeelden van inkomensconsulenten met een caseload van meer dan 200 dossiers. Dat is eigenlijk niet te doen. Niet gelet op de rechtmatigheidseisen en niet vanuit het perspectief van de menselijke maat. Dit terwijl de vraag en wettelijke taak is om met ruimte, tijd en aandacht samen met inwoners tot oplossingen te komen. Om de caseload het hoofd te bieden, zie ik dat mensen worden aangenomen die het werk nooit hebben gedaan. Vanuit de Bender Academie spelen we een belangrijke rol door deze mensen goed op te leiden.

Het is vooral belangrijk verschillen in kennis en ervaring, maar ook in visie en doelstellingen, binnen een team of binnen de organisatie weer in balans te brengen. Hierbinnen is een duidelijke trend dat het verkrijgen van vaardigheden belangrijker wordt gevonden dan wets- en systeemkennis. Dat was jaren geleden wel anders. Ik verwacht dat de kern van onze trainingen de komende jaren naast wetskennis nadrukkelijker ligt bij vaardigheden, samenwerking en communicatie op de werkvloer, bewustwording en teambuilding. Dit betekent in mijn visie langere samenhangende opleidingstrajecten waarin kennis en vaardigheden met elkaar zijn verweven.

Het is superbelangrijk dat je als opleider en opdrachtgever bewaakt dat de professionals die steeds meer moeten weten en kunnen, ok blijven. Ze werken keihard, staan voor wat ze doen, de uitdagingen zijn groot. Dat moet erkend worden en aandacht krijgen. Binnen het opleidingstraject, maar ook daarna. Het moet duidelijk zijn dat je er niet alleen voor staat. We doen het samen.

Kan je een drie voorbeelden geven van trainingstrajecten waarbij jij het gevoel had dat ze impact maakte?

"Bij verschillende gemeentes hebben wij impact mogen maken. Lees hier verder over drie teams die wij hebben mogen trainen."