Bender voor de allerjongsten

16 maart 2023 Leestijd: minuten
Het zal niemand ontgaan zijn, er is een groot tekort aan (pedagogisch) medewerkers in de kinderopvang. Ouders raken in de knel doordat er onvoldoende opvang kan worden geboden. Lange wachtlijsten en in 2022 zelfs contracten die werden verbroken. In 2022 lag het personeelstekort op ruim 7.000 medewerkers. Locaties sluiten noodgedwongen hun deuren.

Gratis kinderopvang in 2025, hoe dan?

En dan ligt er ook nog het kabinetsvoornemen om in 2025 de kinderopvang bijna gratis te maken. Door gratis kinderopvang kan de arbeidsparticipatie van vrouwen een sterke impuls krijgen. De verwachting is dat het aantal vacatures dan zal oplopen tot 50.000. ‘Ik heb geen idee waar we deze medewerkers vandaan gaan halen’ aldus de directeur van de branchevereniging Kinderopvang.

Bender wil hier verandering in brengen door een bijdrage te leveren aan de instroom, ontwikkeling en inzet van pedagogisch medewerkers. Domeinmanager Kirstin van der Lee is de aangewezen persoon om deze uitbreiding binnen Bender vorm te geven. Zij vertelt ons meer over deze nieuwe ontwikkeling.

"Ik ken de branche van binnen en van buiten"

Kirstin van der Lee, 42 jaar, woont samen met haar partner en twee kinderen in Zeist. Kirstin: “Ik ben een persoon die graag in beweging is, zowel fysiek als mentaal. Het zorgt ervoor dat ik geïnspireerd blijf en het voorkomt dat mijn ontwikkeling (te lang) stil staat. Ik ben altijd op zoek naar uitdagingen en doe dit graag door samen te werken met enthousiaste en gedreven mensen om mij heen.”

Na jarenlang in de kinderopvang gewerkt te hebben is Kirstin sinds 1 januari 2023 begonnen bij Bender om het domein Kinderopvang op te zetten. “Doordat ik ervaring heb in zowel de rol van pedagogisch medewerker als manager (op meerdere niveaus) in de kinderopvang, ken ik de branche van binnen en buiten. Deze kennis komt goed van pas bij het opzetten van dit nieuwe domein binnen Bender,” aldus Kirstin. Ze vertelt verder: “Daarnaast ben ik zelf ook ouder en weet ik als geen ander dat het zo enorm belangrijk is dat de medewerkers die direct voor mijn kinderen zorgen het verschil kunnen maken en essentieel zijn in de ontwikkeling van onze kinderen, onze toekomst!”

Belangrijke basis

De kinderopvang in Nederland vervult twee grote rollen. Enerzijds is dit het zorgen voor voorschoolse educatie. In de eerste 4 levensjaren van een kind wordt een belangrijke basis gelegd waarop kinderen hun hele leven doorbouwen. De kinderopvang en de pedagogisch medewerkers hebben dus een belangrijke taak om alle kinderen in Nederland op het juiste niveau en met de nodige ontwikkeling te laten starten op de basisschool zonder een achterstand. Anderzijds maakt de kinderopvang mogelijk dat ouders onbezorgd kunnen werken. Ruim beschikbare kinderopvang is een belangrijke voorwaarde van verdere participatie van vrouwen in het arbeidsproces.

Omscholen en opleiden

De grootste uitdaging van de kinderopvang in Nederland is het oplopende personeelstekort. Doordat de Tweede Kamer heeft besloten de kinderopvang per 2025 bijna gratis aan te bieden voor alle ouders, zal de vraag naar kinderopvang alleen maar groter worden en zal het aantal pedagogisch medewerkers drastisch verhoogd moeten worden. Hierover zegt Kirstin: “Daarom is het noodzakelijk om de komende jaren veel mensen om te scholen of op te leiden om zo deze belangrijke en mooie functie te kunnen blijven uitvoeren. Alleen op deze manier kunnen we vraag en aanbod van kinderopvang in balans krijgen. Bender is zich bewust van de belangrijke rol die de kinderopvang heeft en wil bijdragen om de tekorten te minimaliseren en de stabiliteit op de groepen weer terug te winnen. Pedagogisch medewerkers die bij Bender in dienst komen en van wie het diploma niet helemaal meer toereikend is bieden wij de mogelijkheid om de verkorte opleiding Pedagogiek 0-13 jaar te volgen. Deze professionals zijn door middel van bijscholing binnen enkele maanden weer gecertificeerd. Daarnaast bieden wij in de toekomst ook de BBL-opleiding aan voor professionals die zich volledig willen omscholen.”

Bender biedt stabiliteit

Kirstin vervolgt: “Kinderen hebben een bekend gezicht nodig waardoor zij zich veilig(er) voelen. Dat levert een belangrijke en positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Voor medewerkers is het belangrijk om met een vast gezicht te werken, zodat er ook daadwerkelijk samengewerkt kan worden. Dat is op dit moment lastig, doordat er veel wisseling is aan medewerkers die van buitenaf komen. Te denken valt aan ZZP’ers en uitzendkrachten. Er is dus behoefte aan meer stabiliteit. Bender biedt deze stabiele basis door pedagogisch medewerkers te detacheren bij kinderopvangorganisaties die (tijdelijk) goede professionals nodig hebben. De pedagogisch medewerkers werken in (vaste) dienst. Vanuit goed werkgeverschap biedt Bender de zekerheid van het vaste contract met veel ruimte voor opleiding, ontwikkeling en begeleiding. Bender detacheert haar gekwalificeerde medewerkers voor minimaal 2 à 3 maanden. Dit biedt de broodnodige stabiliteit op de groep waar vooral de kinderen en medewerkers baat bij hebben. Hierdoor worden bijvoorbeeld tijdelijke vacatures ingevuld door de vaste professional(s) van Bender en kan de organisatie ondertussen op zoek naar een vaste medewerker.”

Bender voor jou!

Wil jij het verschil maken en wil jij je voortdurend blijven ontwikkelen door dynamische en uitdagende projecten binnen de kinderopvang? Bij Bender geven wij jou de aandacht die jij verdient, in de vorm van een interessante baan, persoonlijk contact, opleidingen en een aantrekkelijke beloning.